Rekomendacje z wizyty studyjnej w Szwajcarii
A A A

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z wizyty studyjnej w Szwajcarii, w którym przedstawiono system opieki i pomocy społecznej w Szwajcarii, dobre praktyki i rozwiązania w zakresie wspierania, pomocy i opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz rekomendacje dla małopolskich domów pomocy społecznej Continue reading

Jednym z działań projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” związanym z podnoszeniem kompetencji personelu domów pomocy społecznej była wizyta studyjna w Szwajcarii w 2015 r.,  której celem było pozyskanie informacji dotyczących systemu opieki społecznej i funkcjonowania domów pomocy społecznej, porównanie rozwiązań polskich i zagranicznych w tym zakresie, podniesienie poziomu wiedzy oraz poszerzenie umiejętności praktycznych personelu, a także wdrożenie ewentualnych usprawnień w tych placówkach, a tym samym podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz ich mieszkańców. W trakcie wizyty zapoznano się z działalnością 12 szwajcarskich podmiotów, funkcjonowaniem i ich ofertą oraz zasadami finansowania.

Efektem wizyty studyjnej jest raport w którym przedstawiono system opieki i pomocy społecznej w Szwajcarii, dobre praktyki i rozwiązania w zakresie wspierania, pomocy i opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz rekomendacje dla małopolskich domów pomocy społecznej. Przedstawione w raporcie dobre praktyki i rekomendacje zostały umieszczone w kontekście rozważań nad sytuacją społeczno-demograficzną osób zależnych w Polsce. Dobre praktyki i rekomendacje z wizyty studyjnej były prezentowane podczas seminarium pt. „Wysoka jakość opieki w DPS. Standardy usług – Dobre praktyki – Kierunki rozwoju”  w dniu 31 maja 2016 r. oraz podczas konferencji pt. „Rola domów pomocy społecznej w systemie wsparcia osób zależnych. Wyzwania deinstytucjonalizacji”  w dniu 17 czerwca 2016 r.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem.

Raport rekomendacje z wizyty studyjnej w Szwajcarii

Kategorie: Aktualności