SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
A A A

W ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w okresie od 18 kwietnia do 4 lipca br. zrealizował superwizję dla pracowników domów pomocy społecznej. Continue reading

Celem superwizji było wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy pracowników domów pomocy społecznej, udzielenie wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałanie rutynie i sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł oraz sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników domów pomocy społecznej z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.
W superwizji uczestniczyło 28 grup z 24 małopolskich domów pomocy społecznej – superwizją objęto wszystkie placówki, które zgłosiły się do udziału w niej:
1. Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu
2. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41 (2 grupy)
3. Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce
4. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Helclów 2 (2 grupy)
5. Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach
6. Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach
7. Dom Pomocy Społecznej w Bobrku (2 grupy)
8. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28
9. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (2 grupy)
10. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Szpitalna 53
11. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48
12. Dom Pomocy Społecznej w Stróżach
13. Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu
14. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14
15. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30
16. Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
17. Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach
18. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
19. Dom Pomocy Społecznej w Konarach
20. Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Pułaskiego 5
21. Dom Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
22. Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni
23. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 155
24. Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku.

Łącznie w superwizji wzięło udział 313 pracowników 24 małopolskich domów pomocy społecznej bezpośrednio pracujących z mieszkańcami oraz średniego personelu zarządzającego, przeprowadzono 117 sesji obejmujących łącznie 404 godziny superwizji.

Kategorie: Aktualności