Wystawa prac plastycznych mieszkańców małopolskich DPS w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
A A A

Wystawa prac plastycznych mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej już otwarta (8.10-15.11.2016). Continue reading

Od 8 października do 15 listopada br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej ul.Rajska 1 w Krakowie (1 piętro) ma miejsce pokonkursowa wystawa prac plastycznych mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej, wykonanych podczas plenerów malarskich zorganizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

13 października br. o godz. 14.30 zapraszamy do udziału w wernisażu wystawy.

 

Co widzimy? Jak widzimy? Co jesteśmy w stanie zrozumieć?

Potrzeba tworzenia, aczkolwiek nie do końca jasna, jest immanentną cechą człowieka.  Twórczość realizowana w oparciu o wewnątrzpsychiczne przeżycia, niezafałszowana kulturowo, nie kneblowana  przez artystyczny formalizm, zdobytą wiedzę, obowiązujące mody, rynek sztuki jest przejmującym, pełnym znaczeń komunikatem, jest informacją o człowieku, o jego sposobie postrzegania i rozumienia świata, o ukrytych  pragnieniach, fantazjach i niepokojach. Kreując swoją plastyczną rzeczywistość twórcy art brut są autentyczni w swoich opowieściach, utożsamiają się z nimi. W ich obrazach nie ma intelektualnych rozważań, nie ma wypracowanych  metod, wyuczonych stylistyk, a bywa i tak, że  nie potrafią ani pisać, ani czytać, a mimo to, efekty ich twórczych  wypowiedzi zaskakują estetyczną dojrzałością, samodzielnością, talentem, zadziwiającym bogactwem wyobraźni.

Przyglądając się twórczości art brut, niewiele mającej wspólnego z tzw. obiektywną rzeczywistością, zadajemy sobie pytanie o znaczenie i rolę poszczególnych form i kolorów, próbujemy odczytać nie do końca rozpoznane treści  ukryte  pomiędzy tym co widzialne i niewidzialne. W sztuce tej bardzo często mamy do czynienia z formami uproszczonymi,  nieporadnymi, pozbawionymi  szczegółów  i perfekcjonizmu wykonania, ale te  pozorne braki bywają  prawdziwą siłą obrazów nacechowanych ekspresją i wartościami symbolicznymi.  Zredukowane do podstawowego  przekazu, tajemnicze i  niepokojące  mogą oddziaływać silniej niż precyzyjnie  wycyzelowane dzieła. Niewątpliwie  u podstaw aktywności twórczej tkwi potrzeba nadawania sensu własnemu życiu, potrzeba egzystencjalnego dopełnienia, zamanifestowania swego niepowtarzalnego bytu. Sztukę art brut zwykło się kojarzyć  z wolnością, niezależnością, z przekraczaniem granic, z bogactwem wyobraźni, która czerpie z przeżyć i doświadczeń,  ale również z przestrzeni pamięci, snów i marzeń.

Twórczość nie zależy od sprawności umysłowej. Niepowtarzalny w swej ułomności i niedoskonałości sposób obrazowania świata ma wartość wzbogacającą nie tylko nasze zmysłowe wrażenia, ale również wiedzę o człowieku postrzegającym rzeczywistość przez pryzmat subiektywnych doświadczeń. Spojrzenie oczami twórcy,  próba zrozumienia powodów deformacji przedstawianego świata, odejścia od fotograficznej realności, niewolniczego naśladownictwa  skłania do refleksji nad istotą tworzenia.

Patrząc na zgromadzone na wystawie obrazy i rysunki nie sposób nie zadać sobie pytania – co widzimy?, jak widzimy?, co jesteśmy w stanie odczytać, rozszyfrować, zrozumieć? Nie wszystko bowiem można logicznie wyjaśnić. Ta twórczość w jakiejś swej części pozostanie tajemnicza i nieprzenikniona zaskakując nieprawdopodobieństwami wymyślonych form, wyczarowanych barw mocno przefiltrowanych przez to, co w środku. Uczestnicy pleneru malarskiego podjęli twórczy wysiłek, którego efektem są wzruszające prace, ale nie mniej ważnym rezultatem projektu skierowanego do mieszkańców Domów Pomocy Społecznej są oddziaływania arteterapeutyczne wzmacniające pozytywne myślenie  o sobie, o swoich możliwościach, poprawiające samopoczucie.

Prof. dr hab. Grażyna Borowik

Uniwersytet Pedagogiczny, Wydział Sztuki

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

 

Kategorie: Aktualności