VIII posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu PDBD
A A A

13 października br. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ul. Rajska 1 odbyło się VIII posiedzenie Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

Posiedzeniu Komitetu przewodniczył Pan Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, sprawujący funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

W posiedzeniu uczestniczyli:
• przedstawiciele organizacji pozarządowych – Barbara Żychowska (Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych), Irena Kruczek (Stowarzyszenie SIEMACHA); ks. Andrzej Lichosyt;
• eksperci – Renata Samborska (Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), Małgorzata Szlązak (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie);
• przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Zdrowia) – Anna Romańczyk;
• przedstawiciele wykonawcy przeprowadzającego audyt końcowy projektu – Eugeniusz Hoffmann i Radosław Rembiś;
• przedstawiciele Instytucji Realizującej – Rafał Barański oraz członkowie zespołu projektowego.

W trakcie spotkania przedstawiono wyniki końcowego audytu finansowego, omówiono działania zrealizowane w okresie od poprzedniego posiedzenia Komitetu. Bardzo szczegółowo zaprezentowano podsumowanie działań zrealizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ciągu całego okresu jego realizacji tj. od 2012 do 2016 r., w odniesieniu do zakładanych celów projektu oraz osiągniętych rezultatów i produktów. Wszystkie zakładane wskaźniki projektu zostały osiągnięte, w większości w wartościach znacząco przekraczających założenia projektu.

EFEKTY PROJEKTU

Było to już ostatnie posiedzenie Komitetu, na zakończenie posiedzenia jego uczestnicy otrzymali okolicznościowe adresy od Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka z podziękowaniem za zaangażowanie w prace Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Po części plenarnej posiedzenia jego uczestnicy wzięli udział w wernisażu wystawy prezentującej prace plastyczne mieszkańców małopolskich domów pomocy społecznej.

Kategorie: Aktualności