Podziękowania za współpracę przy realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
A A A

31 października 2016 r. zakończyliśmy realizację projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

Prawie 5 lat bardzo intensywnych działań (realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2012r.) pozwoliło osiągnąć rezultaty przekraczające pierwotne założenia projektu.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu.

Nasze podziękowania kierujemy do:
- Beneficjentów realizujących podprojekty inwestycyjno-szkoleniowe za zaangażowanie i ogromny wkład w osiągnięcie finalnych efektów projektu;
- pracowników domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczących w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w ramach projektu;
- wykonawców realizujących usługi i dostawy bez których nie byłoby możliwe osiągnięcie takich efektów;
- członków Komitetu Sterującego projektu wspierających jego realizację;
- przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa Zdrowia), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwa Rozwoju) oraz Biura Programu w Warszawie za współpracę przy realizacji projektu,
- pracowników zespołów realizujących projekty „bliźniacze” z Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w Rzeszowie i Lublinie oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach za współpracę;
- Dyrekcji Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie za podjęcie wyzwania projektowego (już w 2010 r.), co umożliwiło zrealizowanie projektu w takim zakresie oraz za wsparcie przez cały okres realizacji projektu;
- pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie za współpracę i pomoc przez 58 miesięcy przy jego realizacji;
- wszystkich osób i Instytucji, które w różnoraki sposób uczestniczyły w realizacji projektu.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim realizującym z nami projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – jest on naszym wspólnym sukcesem.
Wszystkim Państwu życzymy powodzenia i jak najlepszych efektów Państwa działań.
Do zobaczenia przy kolejnych przedsięwzięciach!

Zespół Projektu
„Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”

Kategorie: Aktualności