Projekty
A A A

PDPBD

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTÓW DOTYCZĄCYCH TWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH PRZY MAŁOPOLSKICH DPS

30 kwietnia 2016 r. dwa małopolskie domy pomocy społecznej, Dom Pomocy Społecznej ul. Praska 25 w Krakowie oraz Dom Pomocy Społecznej w Konarach, zakończyły realizację projektów dotyczących utworzenia mieszkań chronionych przy DPS w ramach projektu pn. „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

zobacz więcej
Kategorie: Aktualności, Projekty
do odentyfikatorów

Spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla Beneficjentów

25 kwietnia br. odbyło się spotkanie informacyjno-wdrożeniowe dla przedstawicieli 2 beneficjentów, którzy realizują projekty inwestycyjno-szkoleniowe dotyczące uruchomienia mieszkań chronionych przy domach pomocy społecznej. Continue reading

zobacz więcej
zespol

Realizacja superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej w Małopolsce

18 kwietnia br. rozpoczęły się pierwsze sesje superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej realizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Celem superwizji jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy pracowników domów pomocy społecznej, udzielenie wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałanie rutynie i sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł oraz sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników domów pomocy społecznej z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują. Continue reading

zobacz więcej
logo_rops

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – PROJEKT KIK55

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” to jeden z „bliźniaczych” projektów realizowanych w południowo-wschodnich województwach kraju w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Pozostałe województwa, które otrzymały wsparcie to: Województwo Świętokrzyskie, Województwo Podkarpackie oraz Województwo Lubelskie. Continue reading

zobacz więcej
Pomoc nie zna granic

Wyniki Konkursu „Wiedza bez granic. My pytamy – Ty wygrywasz!”

Wyniki Konkursu „Wiedza bez granic. My pytamy – Ty wygrywasz!” przeprowadzonego w ramach regionalnej kampanii informującej o wynikach i korzyściach płynących z realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Continue reading

zobacz więcej
nabór

SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza NABÓR ZGŁOSZEŃ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ do udziału w superwizji. Continue reading

zobacz więcej
Pomoc nie zna granic

Emisja reportaży o projekcie w TVP1

W dniach 14-17 marca br. o godz. 08:40 w TVP 1 zostaną wyemitowane reportaże powstałe w ramach kampanii promocyjnej projektu. Continue reading

zobacz więcej
nabór

Podpisanie umów na realizację projektów dot. mieszkań chronionych

25 lutego 2016 r. w siedzibie Instytucji Realizującej projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie podpisane zostały umowy na realizację podprojektów pod nazwą „Mieszkamy pod bezpiecznym dachem” realizowanego przez Gminę Miejską Kraków w DPS przy ul. Praskiej 25 w Krakowie oraz „Trening czyni samodzielnym!” realizowanego przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w DPS w Konarach. Continue reading

zobacz więcej
smallROPS

Województwo Podkarpackie – projekt KIK56

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” to jeden z „bliźniaczych” projektów realizowanych w południowo-wschodnich województwach kraju w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Pozostałe województwa, które otrzymały wsparcie to: Województwo Świętokrzyskie, Województwo Podkarpackie oraz Województwo Lubelskie. Continue reading

zobacz więcej
nabór

NABÓR ZGŁOSZEŃ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ do udziału w superwizji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza nabór zgłoszeń domów pomocy społecznej do udziału w superwizji Continue reading

zobacz więcej