Projekt w Lublinie
A A A

logo_rops

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE – PROJEKT KIK55

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” to jeden z „bliźniaczych” projektów realizowanych w południowo-wschodnich województwach kraju w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Pozostałe województwa, które otrzymały wsparcie to: Województwo Świętokrzyskie, Województwo Podkarpackie oraz Województwo Lubelskie. Continue reading

zobacz więcej
ROPS Lublin

Lubelskie promuje fundusze szwajcarskie

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami promocyjnymi prowadzonymi przez bliźniaczy projekt wdrażany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Continue reading

zobacz więcej