Projekt w Tarnowie
A A A

Nowodworze tablica

Realizacja projektu w DPS w Nowodworzu

Przedmiotem projektu realizowanego przez Powiat Tarnowski są działania inwestycyjne obejmujące dobudowę nowego skrzydła mieszkalnego, rozbudowę istniejącej stołówki, przebudowę drogi pożarowej oraz budowę ciągu komunikacyjnego. Continue reading

zobacz więcej