Województwo podkarpackie
A A A

smallROPS

Województwo Podkarpackie – projekt KIK56

Projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” to jeden z „bliźniaczych” projektów realizowanych w południowo-wschodnich województwach kraju w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Pozostałe województwa, które otrzymały wsparcie to: Województwo Świętokrzyskie, Województwo Podkarpackie oraz Województwo Lubelskie. Continue reading

zobacz więcej
ROPS

Konferencja „Fundusz Szwajcarski – Aktywni bez barier”

W dniu 23 września 2015 r. w Rezydencji Alabaster w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „Fundusz Szwajcarski – Aktywni bez barier” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Continue reading

zobacz więcej
smallROPS

Aktualności z projektu KIK-56

Prezentujemy podprojekty z listy rezerwowej realizowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w województwie podkarpackim gdzie Instytucją Realizującą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Continue reading

zobacz więcej
smallROPS

Konkurs „Lider innowacyjności w SPPW”

Zachęcamy do oddawania głosów w konkursie „Lider innowacyjności w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy” ogłoszonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Continue reading

zobacz więcej
Bez tytułu

Szwajcarsko-Polski Piknik Pokoleń w Rzeszowie

W sobotę 16 maja 2015 r., na terenie Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie odbył się „Szwajcarsko-Polski Piknik Pokoleń” zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach działań promocyjnych projektu KIK-56. Continue reading

zobacz więcej
Plakat Druk SPPW - Mały rozmiar

Szwajcarsko-Polski Piknik Pokoleń w Rzeszowie

W sobotę 16 maja 2015 r. w ramach projektu KIK/56 „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”, na terenie Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie odbędzie się wydarzenie plenerowe pod nazwą „Szwajcarsko-Polski Piknik Pokoleń”. Continue reading

zobacz więcej
na www

FINAŁ RZECZOWEJ REALIZACJI PODPROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM (KIK56)

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem wdrażania podprojektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w województwie podkarpackim. Continue reading

zobacz więcej
smallROPS

W województwie podkarpackim podpisano kolejną umowę na dofinansowanie ze środków SPPW

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 7.11.2014 r. podpisał z Powiatem Rzeszowskim umowę na dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Continue reading

zobacz więcej
ROPS

Województwo podkarpackie: dziewiąty projekt dofinansowany ze środków SPPW

W dniu 10 września 2014r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, została podpisana kolejna – dziewiąta umowa na dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach Projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”. Continue reading

zobacz więcej
www Rzeszów

Podkarpackie wykorzystuje oszczędności

W projekcie bliźniaczym realizowanym w województwie podkarpackim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w ramach podpisanych aneksów do umów, zostały uruchomione środki na tzw. działania dodatkowe podejmowane przez Domy Pomocy Społecznej poprzez zagospodarowania oszczędności poprzetargowych. Prezentujemy je w poniższym wpisie.

Continue reading

zobacz więcej