Województwo świętokrzyskie
A A A

suw-cmyk-1-135016

Aktualności z projektu KIK-57 w województwie świętokrzyskim

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem prezentującym stan realizacji projektu KIK-57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” wdrażanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Continue reading

zobacz więcej
suw-rops

Wizyta studyjna w świętokrzyskich placówkach

W dniach 27-29 października br. 25 przedstawicieli małopolskich domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie uczestniczyło w wizycie studyjnej, której celem było zapoznanie z funkcjonującymi na terenie województwa świętokrzyskiego lokalami aktywizacyjnymi, zasadami ich organizacji, a także doświadczeniami instytucji prowadzących te lokale. Continue reading

zobacz więcej
suw-rops

Krajowa wizyta studyjna

W dniach 27-29 października br. w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przeprowadzona będzie krajowa wizyta studyjna. Continue reading

zobacz więcej
suw-cmyk-1-135016

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE KIK57

Projekt KIK-57 realizowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki to jeden z czterech „bliźniaczych” projektów realizowanych w południowo-wschodnich województwach kraju w ramach Celu II Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną”. Poniżej prezentujemy galerie oraz stan wdrażania podprojektów realizowanych z dofinansowania szwajcarskiego w województwie świętokrzyskim na koniec II kwartału. Continue reading

zobacz więcej
news

KONFERENCJA PROJEKTU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

24 marca 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się konferencja podsumowująca połowę okresu wdrażania projektu KIK-57 realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Continue reading

zobacz więcej
news

Stan wdrażania projektu KIK57 w województwie świętokrzyskim

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem wdrażania podprojektów realizowanych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim. Continue reading

zobacz więcej
na glowna

Województwo świętokrzyskie: stan wdrażania podprojektów

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem realizacji podprojektów wdrażanych w województwie świętokrzyskim w ramach projektu KIK-57 (stan na III kwartał 2014 roku). Continue reading

zobacz więcej
głowna

STAN WDRAŻANIA PODPROJEKTÓW W RAMACH PROJEKTU KIK-57

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem realizacji podprojektów wdrażanych w województwie świętokrzyskim. Continue reading

zobacz więcej
DPSJPII

Stan wdrażania podprojektów w ramach Projektu KIK-57

Zapraszamy do zapoznania się z projektami realizowanymi w województwie świętokrzyskim. Continue reading

zobacz więcej

ŚWIĘTOKRZYSKIE: ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DOFINANSOWANYMI PROJEKTAMI

W zakładce „Projekty bliźniacze” można już dowiedzieć się więcej o projektach inwestycyjno-szkoleniowych dofinansowanych w ramach SPPW, które realizowane są w województwie świętokrzyskim. Continue reading

zobacz więcej