Szkolenia
A A A

zespol

Superwizja dla pracowników DPS – wyniki 2 etapu naboru

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach 2 etapu naboru do udziału w superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej… Continue reading

zobacz więcej
Kategorie: Aktualności, Superwizja
nabór

SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza NABÓR ZGŁOSZEŃ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ do udziału w superwizji. Continue reading

zobacz więcej
nabór

Superwizja dla pracowników DPS – wyniki 1 etapu naboru

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach naboru Domów Pomocy Społecznej, w których realizowane są lub były projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” do udziału w superwizji wpłynęły zgłoszenia z 6 placówek. Continue reading

zobacz więcej
Earth Checkup

Szkolenia specjalizacyjne – egzamin państwowy

Na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych dostępne są terminy egzaminów w sesji wiosennej 2016 r. Continue reading

zobacz więcej
Kategorie: Aktualności, Szkolenia
nabór

NABÓR ZGŁOSZEŃ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ do udziału w superwizji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza nabór zgłoszeń domów pomocy społecznej do udziału w superwizji Continue reading

zobacz więcej
Earth Checkup

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W RAMACH KOMPONENTU III PROJEKTU „POMOCNA DŁOŃ POD BEZPIECZNYM DACHEM”

W ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w latach 2013-2015 miała miejsce realizacja szkoleń oraz kursów dla pielęgniarek i pielęgniarzy, jak również doposażenie Domów Pomocy Społecznej w niezbędny sprzęt medyczny. Działania te przyczyniły się tym samym do profesjonalizacji i podniesienia jakości usług oferowanych przez małopolskie DPS, a co za tym idzie do podniesienia komfortu życia klientów tych placówek oraz wzrostu kompetencji ich personelu. Continue reading

zobacz więcej
Earth Checkup

Zakończenie kursu specjalistycznego „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”

4 grudnia 2015 r. 26 pielęgniarek ukończyło kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych” realizowany w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

zobacz więcej
Earth Checkup

Informacja o egzaminie – kurs „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”

Egzamin kończący kurs specjalistyczny „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”. Continue reading

zobacz więcej
Earth Checkup

Zmiany w Regulaminie – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielegniarstwa psychiatrycznego

Informujemy, że z dniem 18 listopada 2015 r. wprowadzono zmiany w „Regulaminie rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne. Continue reading

zobacz więcej
Kategorie: Aktualności, Szkolenia
nabór

Aktualizacja listy uczestników kursu „Terapia bólu”

12 listopada 2015 r. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji listy osób uczestniczących w kursie specjalistycznym „Terapia bólu przewlekłego u dorosłych”, realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Continue reading

zobacz więcej