Mapa doposażeń jednostek
A A A

Doposażenie jednostek

Celem projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opieki społecznej poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu.

Doposażenia jednostek

Ruszył drugi etap doposażenia małopolskich DPS w sprzęt pielęgniarski

W wyniku oszczędności poprzetargowych w projekcie również w tym roku do DPS-ów zostanie przekazany sprzęt pielęgniarski. Continue reading zobacz więcej

DOPOSAŻENIE – ETAP II

Obecnie realizowany jest drugi etap doposażenia w niezbędny sprzęt pielęgniarski. Chęć skorzystania z tej możliwości zgłosiły 34 DPS-y, w tym 6 placówek które nie były objęte doposażeniem w 2014 r., a z których personel pielęgniarski podniósł swoje kwalifikacje poprzez udział w kursie... zobacz więcej

etap II doposażenia – zwiększenie kwot

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje, iż w związku z niewykorzystaniem przez uprawnione DPS-y kwot przeznaczonych na doposażenie w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, istnieje możliwość zwiększenia kwoty zapotrzebowania w ramach „Zestawu niezbędnego sprzętu pielęgniarskiego... zobacz więcej

Doposażenie w sprzęt pielęgniarski – etap II

W związku z oszczędnościami poprzetargowymi związanymi z doposażeniem małopolskich Domów Pomocy Społecznej w niezbędny sprzęt pielęgniarski, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” rozpoczął realizację drugiego etapu doposażenia. W 2014 r. w ramach... zobacz więcej

Doposażenie małopolskich Domów Pomocy Społecznej w sprzęt pielęgniarski

W ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 41 małopolskich Domów Pomocy Społecznej oraz ich personel pielęgniarski otrzymuje „mikołajkowy prezent” w postaci sprzętu medycznego. Continue reading zobacz więcej

Doposażenie DPS w sprzęt pielęgniarski – aktualizacja

Trwają działania związane z doposażeniem małopolskich DPS w niezbędny sprzęt pielęgniarski w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. W ramach działań związanych z doposażeniem małopolskich Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, do Regionalnego Ośrodka Polityki... zobacz więcej

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. zakupu sprzętu pielęgniarskiego w ramach projektu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), dokonywał będzie zakupu na rzecz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje... zobacz więcej

Doposażenie DPS w sprzęt pielęgniarski

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, działając jako Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), dokonywał będzie zakupu na rzecz Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego prowadzonych przez instytucje publiczne lub organizacje... zobacz więcej