Coaching
A A A

UWAGA

Coaching z zakresu ubiegania się o dofinansowanie w projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” zakończył się wraz z naborem wniosków w ramach Konkursu nr 1/2012.

———————————

Informujemy, że w ramach wsparcia dla potencjalnych Wnioskodawców w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowany jest coaching w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla przedsięwzięcia planowanego przez Wnioskodawcę. Realizacja usług trenerskich rozpoczęła się w dniu ogłoszenia naboru wniosków i prowadzona jest przez konsorcjum firm INW-EKO Consult Agata Kalandyk i RGK Management Renata Gardoń-Kubacka.

Równocześnie pragniemy poinformować, że każdemu organowi prowadzącemu całodobowy dom pomocy społecznej i/lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą przysługuje 5 godzin coachingu na każdą prowadzoną przez niego jednostkę tego typu.

Zgłoszenia na coaching można dokonać poprzez wypełnienie załączonego poniżej formularza, wydrukowanie go i podpisanie oraz przesłanie jego zeskanowanej wersji pocztą elektroniczną na adres npieta@rops.krakow.pl oraz równolegle oryginału pocztą tradycyjną na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

Formularz zgłoszenia na coaching