Kontakt
A A A

Zespół projektowy

Biuro projektu

Projekt Pomocna dłoń
pod bezpiecznym dachem

 • ul. Lea 112
 • piętro I (pokoje 144-146)
 • 30-133 Kraków
 • 12 / 639 14 79
 • 12 / 639 17 01
 • 728 431 380

Członkowie zespołu projektowego

 • Piotr Maurek

Kierownik działu ds. projektu

pmaurek@rops.krakow.pl

tel. 12 639 17 01

 • Rafał Siudowski

Starszy inspektor ds. monitoringu i kontroli

rsiudowski@rops.krakow.pl

tel. 12 639 14 79

 • Barbara Miszker

Starszy inspektor ds. monitoringu i kontroli

bmiszker@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 41

 • Artur Winiarski

Inspektor ds. wdrożenia projektu

awiniarski@rops.krakow.pl

tel. 12 639 14 79

 • Urszula Mieszaniec

Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych

umieszaniec@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 32

 • Magdalena Pikulska

Konsultant ds. superwizji

mpikulska@rops.krakow.pl

tel. 12 639 14 79

 • Agnieszka Kamińska

Konsultant ds. superwizji

akaminska@rops.krakow.pl

tel. 12 639 14 79

Dane kontaktowe

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

 • ul. Piastowska 32
 • 30-070 Kraków
 • 12 / 422 04 36