Członkowie zespołu projektowego
A A A

  • Piotr Maurek

Kierownik działu ds. projektu

pmaurek@rops.krakow.pl

tel. 12 639 17 01

  • Rafał Siudowski

Starszy inspektor ds. monitoringu i kontroli

rsiudowski@rops.krakow.pl

tel. 12 639 14 79

  • Barbara Miszker

Starszy inspektor ds. monitoringu i kontroli

bmiszker@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 41

  • Artur Winiarski

Inspektor ds. wdrożenia projektu

awiniarski@rops.krakow.pl

tel. 12 639 14 79

  • Urszula Mieszaniec

Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych

umieszaniec@rops.krakow.pl

tel. 12 422 06 36 wew. 32

  • Magdalena Pikulska

Konsultant ds. superwizji

mpikulska@rops.krakow.pl

tel. 12 639 14 79

  • Agnieszka Kamińska

Konsultant ds. superwizji

akaminska@rops.krakow.pl

tel. 12 639 14 79