Małopolski Komitet Sterujący
A A A

Małopolski Komitet Sterujący (MaKS) jest powoływany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie działający jako Instytucja Realizująca. Małopolski Komitet Sterujący działa jako organ kolegialny będący ciałem decyzyjnym w  procesie wyboru do dofinansowania projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w projekcie „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w komponentach I i II. Szczegółowy tryb funkcjonowania i organizację pracy Małopolskiego Komitetu Sterującego określa Regulamin Małopolskiego Komitetu Sterującego.

Zgodnie z „Regulaminem Małopolskiego Komitetu Sterującego dla projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy” powołano Małopolski Komitet Sterujący (MaKS) w następującym składzie:

1) przedstawiciele strony samorządowej:

 • Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, przedstawiciel samorządu wojewódzkiego małopolskiego,
 • Roman Łucarz – Starosta Powiatu Tarnowskiego, przedstawiciel samorządu szczebla powiatowego,
 • Jan Smarduch – Wójt Gminy Nowy Targ, przedstawiciel samorządu szczebla gminnego,

 

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych właściwych dla województwa małopolskiego:

 • Irena Kruczek,
 • ks. mgr Andrzej Lichosyt,
 • Barbara Żychowska,

 

3) przedstawiciele środowiska akademicko–naukowego z województwa małopolskiego:

 • dr Jolanta Perek-Białas,
 • dr Łukasz Krzyżowski,

 

4) eksperci:

 • Jacek Kowalczyk – przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • Wioletta Wilimska – przedstawiciel Instytucji Realizującej,
 • Michał Góra – przedstawiciel Instytucji Realizującej,

 

5) obserwatorzy (bez prawa do głosowania):

 • Jacek Przydróżny – przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju jako Krajowej Instytucji Koordynującej,
 • Justyna Winiarczyk – przedstawiciel Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia jako Instytucji Pośredniczącej,
 • Krzysztof Kaczmarek – przedstawiciel strony szwajcarskiej.

 

Stałymi zastępcami członków MaKS są:

 • Jacek Hudyma w przypadku nieobecności Romana Łucarza,
 • Marcin Kolasa w przypadku nieobecności Jana Smarducha,
 • Joanna Migacz w przypadku nieobecności Ireny Kruczek,
 • Joanna Figiel w przypadku nieobecności Barbary Żychowskiej,
 • Wojciech Kowalik w przypadku nieobecności Łukasza Krzyżowskiego,
 • Marcin Podbielski w przypadku nieobecności Renaty Grochal,
 • Rafał Barański w przypadku nieobecności Wioletty Wilimskiej,
 • Małgorzata Szlązak w przypadku nieobecności Michała Góry.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi Małopolskiego Komitetu Sterującego: Regulaminem Małopolskiego Komitetu Sterującego oraz szczegółowymi Zasadami powoływania Małopolskiego Komitetu Sterującego.

Protokół z pierwszego posiedzenia MaKS.

Protokół z drugiego posiedzenia MaKS.

Protokół z trzeciego posiedzenia MaKS.

Protokół z czwartego posiedzenia MaKS.

Protokół z piątego posiedzenia MaKS.

Protokół z szóstego posiedzenia MaKS.

Protokół z siódmego posiedzenia MaKS.

Protokół z ósmego posiedzenia MaKS.