Województwo lubelskie
A A A

Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Wartość projektu: 6 084 128 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 5 171 509  CHF

Kwota regrantingu: 5 184 779  CHF