Województwo podkarpackie
A A A

Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Wartość projektu: 5 509 425 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 4 683 012 CHF

Kwota regrantingu: 4 108 928 CHF