Województwo świętokrzyskie
A A A

Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych

Instytucja Realizująca:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Wartość projektu: 7 058 824 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 5 962 399 CHF

Kwota regrantingu: 6 017 351 CHF