Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo lubelskie

Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

Wartość projektu: 6 084 128 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 5 171 509  CHF

Kwota regrantingu: 5 184 779  CHF

Ruskie Piaski – Dom Pomocy Społecznej

Tytuł projektu: Rewaloryzacja zespołu pałacowego dla potrzeb mieszkanek DPS w Ruskich Piaskach

Placówka objęta projektem:

Dom Pomocy Społecznej
Ruskie Piaski 59
22-413 Nielisz
e-mail: dps-ruskiepiaski@o2.pl
Przejdź na www DPS w Ruskich Piaskach  

Wartość projektu: 1 628 542,15 ZŁ

Wartość dofinansowania projektu: 1 384 260,83 PLN / 385 137,40 CHF

Opis projektu:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W ramach działań inwestycyjnych przeprowadzona została rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego dla potrzeb mieszkanek, z przywróceniem wartości historycznych. Pałac będący siedzibą DPS oraz część parku została już wcześniej odrestaurowana. W ramach projektu została utworzona nowa nawierzchnia alei, pozostałych ścieżek i dojazdów na terenie obiektu, wprowadzone zostały nasadzenia uzupełniające istniejące luki, w parku dodane zostały elementy małej architektury jak pergola, ławki parkowe i kosze na śmieci. Pomiędzy pałacem, a budynkiem administracyjno-terapeutycznym powstał parking z miejscami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Od kompleksu wypoczynkowego do serca parku prowadzi aleja o utwardzonej nawierzchni. Przy jej biegu zaprojektowane zostały ogrody tematyczne do zajęć terapeutycznych. Część ta kończy się okrągłym placem w formie „Zielonej sali”, przeznaczonej na zajęcia terapeutyczne i aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.

W tej części powstał także ogród kwiatowy, warzywny i ziołowy, spełniający zadania terapeutyczne, oraz zmodernizowano budynek terapeutyczno-administracyjny do potrzeb hortiterapii, a przy wejściu do parku powstał zespół wypoczynkowy „ognisko” z zadaszeniem i paleniskiem w centrum. Wykorzystano istniejące palenisko z podnoszonym rusztem, a prowizoryczne zadaszenia zastąpiły nowe o zabytkowym charakterze.

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Zaplanowano dokształcanie personelu DPS w następujących dziedzinach:

  1. Hortiterapia w terapii osób psychicznie chorych”
  2. Techniki relaksacyjne
  3. Przetwórstwo owoców i warzyw
  4. Kurs masażu
  5. Kurs wikliniarstwa
  6. Kurs instruktora rekreacji ruchowej – kinezygerontoprofilaktyka
  7. BHP – szkolenie
  8. Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne (studia podyplomowe)
  9. Wizyta studyjna we współpracy z organizacją Horticultural Terapy Swiss Association (HTS) w ośrodku prowadzącym hortiterapię w Szwajcarii

Łącznie w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych i innych formach podnoszących kwalifikacje wzięło udział 42 pracowników DPS w Ruskich Piaskach.