Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo małopolskie

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wartość projektu: 7 194 102 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 6 114 987  CHF

Kwota regrantingu: 4 936 539 CHF

Bobrek – Dom Pomocy Społecznej

Tytuł projektu: Dom przyjazny mieszkańcom. Poprawa świadczonych usług w DPS w Bobrku

Placówka objęta projektem:

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku
Ul. Księżnej Ogińskiej 2
32-661 Bobrek
Tel. 33 / 846 44 04
Przejdź na www DPS w Bobrku

Wartość projektu (końcowa): 2 276 189,07 ZŁ

Wartość dofinansowania projektu: 1 900 844,64 ZŁ

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.12.2014 r.

Opis projektu:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Przedmiotem projektu były działania inwestycyjne realizowane w 4 budynkach wchodzących w skład DPS obejmujące m.in. przebudowę i zabudowę pomieszczeń, tarasów, loggi wraz z ich wyposażeniem w celu adaptacji na potrzeby terapii i rehabilitacji oraz dostosowanie DPS do wymogów przepisów przeciwpożarowych poprzez przebudowę klatki schodowej i montaż instalacji oddymiania jak również likwidacja barier architektonicznych (instalacja dźwigów osobowych). W ramach projektu została zagospodarowana część terenu wokół DPS, w tym powstał teren rekreacyjny oraz został zmodernizowany ciąg komunikacyjny pomiędzy budynkami DPS. Powstały: pracownia fotograficzno – informatyczna, pracownia ogrodnicza / oranżeria, 2 pracownie terapii zajęciowej, pomieszczenie do rehabilitacji, pomieszczenie do hydromasażu, sala ćwiczeń – siłownia, pokój dziennego pobytu. Zmodernizowano pokój psychologa, pokoje pielęgniarek, ciąg komunikacyjny, windę, dyżurki, pomieszczeń technicznych i wc. W ramach realizacji projektu dokonano również zakupu sprzętu i wyposażenia do zmodernizowanych i utworzonych pomieszczeń, a także zakupiono huśtawki, fotele i leżaki do zagospodarowanego terenu rekreacyjnego.

Dzięki realizacji projektu powstało łącznie:

1. 129,31 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej

2. 240,68 m2 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej

3. 86,89 m2 innych zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń DPS

4. 772,72 m2 zmodernizowanych/utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy DPS

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Zrealizowano szkolenia dla personelu DPS w następujących tematach:
1). Funkcjonowanie życiowe dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – ograniczenia i możliwości ich kompensowania w pracy opiekuna DPS;
2). Sytuacje trudne w pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie;
3). Zasady i techniki komunikowania się z niepełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami DPS;
4). Formy i sposoby aktywizacji dorosłych mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie DPS;
5). Wypalenie zawodowe pracowników DPS – sposoby radzenia sobie ze stresem.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 88 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bobrku.