Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo małopolskie

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wartość projektu: 7 194 102 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 6 114 987  CHF

Kwota regrantingu: 4 936 539 CHF

Gorlice – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Michalusa 14

Tytuł projektu: Poprawa życia mieszkańców DPS Gorlice – Rozbudowa infrastruktury i szkolenia personelu

Placówka objęta projektem:

Dom Pomocy Społecznej
Ul. Michalusa 14
38-300 Gorlice
Tel. 18 / 353 54 08
Przejdź na www DPS przy ul. Michalusa 14 w Gorlicach

Wartość projektu: 1 843 844,02 ZŁ

Wartość dofinansowania projektu: 1 567 267,41 ZŁ

Okres realizacji projektu: 02.04.2013 – 31.12.2014 r.

Opis projektu:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Zrealizowano adaptację pomieszczeń DPS na pracownię aktywizacji twórczej i pracownię rewalidacji, modernizację budynku, utworzenie parku rekreacyjno-terapeutycznego ze ścieżką do terapii ruchowej, 2 oranżeriami oraz montażem trejażu w formie 3 zadaszonych wiat. Zrealizowane działania obejmowały także adaptację 4 łazienek na pokoje kąpielowe, ocieplenie ścian budynku DPS wraz z wymianą instalacji c.o. i wymiennika ciepła, budowę pochylni ułatwiającej dostęp do obiektu dla niepełnosprawnych, a także wykonanie robót budowlanych i wymianę instalacji elektrycznej oraz dostosowanie budynku DPS do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Dzięki realizacji projektu powstało łącznie:

1. 59,3 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej
2. 42,7 m2 zmodernizowanych/utworzonych innych pomieszczeń DPS
3. 3334,99 m2 zmodernizowanych/utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy DPS

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Zrealizowano szkolenia dla personelu DPS w następujących tematach:
1.Pierwsza pomoc przedmedyczna.
2.Komunikacja z osobą starszą, demencyjną.
3 Muzykoterapia: nauka gry na keyboardzie.
4.Techniki relaksacyjne, psychoterapia i arteterapia dla osób z demencją.
5.Walka ze stresem.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 72 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Michalusa 14.