Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo małopolskie

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wartość projektu: 7 194 102 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 6 114 987  CHF

Kwota regrantingu: 4 936 539 CHF

Kraków – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 55

Tytuł projektu: Modernizacja DPS w Krakowie ul. Krakowska 55

Placówka objęta projektem:

Dom Pomocy Społecznej
Ul. Krakowska 55
31-066 Kraków
Tel. 12 / 430 51 21
e-mail: dyrekcja@dpskrakowska.krakow.pl
Przejdź na www DPS przy ul. Krakowskiej 55 w Krakowie

Wartość projektu: 2 350 635,51 ZŁ

Wartość dofinansowania projektu: 1 997 990,19 ZŁ

Okres realizacji projektu: 02.04.2013 – 31.12.2014 r.

Opis projektu:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

Przedmiotem projektu była modernizacja parteru i dwóch pięter budynku DPS zlokalizowanego przy ul. A. Chmielowskiego 6. W wyniku  modernizacji parteru i 2 pięter budynku utworzono pokoje mieszkalne na 57 miejsc, sale terapii zajęciowej, salę pobytu dziennego, kaplicę, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pokój kierownika, portiernię, palarnie, pokój kąpielowy, łazienki, pomieszczenia pomocnicze (garderoby, brudowniki, magazynki, pomieszczenia porządkowe), ciągi komunikacyjne (klatki schodowe, hall, korytarze). W ramach robót związanych z instalacjami sanitarnymi  wykonano instalację  wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i cwu oraz wentylacji mechanicznej, a także instalację hydrantową. W łazienkach zamontowano uchwyty dla osób niepełnosprawnych.  Wykonano instalację elektryczną, alarmową przeciw pożarową, ewakuacyjną, przyzywową, telefoniczną, domofonową , RTV wraz z wykonaniem montażu osprzętu. Wykonano również szyb dla windy osobowej i towarowej, zewnętrzną platformę dla osób niepełnosprawnych; wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, zamontowano  klapę dymową. W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia m.in. szafy, szafki nocne, półki, stoły, zestaw mebli do kuchenki pomocniczej, gabinetu medycznej pomocy doraźnej, terapii zajęciowej, krzesła i taborety, tapczany.

Dzięki realizacji projektu powstało łącznie:

1. 57 nowych miejsc pobytu
2. 448,56 m2 zmodernizowanych pomieszczeń mieszkalnych
3. 178,80 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej
4. 280,29 m2 innych zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń DPS

 

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Zrealizowano szkolenia dla personelu DPS z następującej tematyki:

1). Podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii.

2). Zaburzenia psychotyczne – diagnoza i terapia.

3). Inne rodzaje zaburzeń (problematyka zaburzeń rozwoju psychicznego ,problematyka deficytów intelektualnych – ubytki poznawcze).

4). Powszechne i specyficzne potrzeby mieszkańców DPS- sposoby ich realizacji .

5). Podstawy profesjonalnej pomocy terapeutycznej i wspierającej w psychiatrii.

6) Socjoterapia i psychoterapia – różne rodzaje i formy –Warsztaty

7) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego- Seminarium nr 1. Majątek osoby przebywającej w DPS – Seminarium nr 2.

8) Wybrane elementy geriatrii , gerontologii i psychogerentologii.

9) Pierwsza pomoc przedmedyczna.

10) Choroby przewlekłe u pacjentów objętych pomocą społeczną w warunkach instytucji. Zaostrzenie stanów w wybranych jednostkach chorobowych oraz postepowanie w tych stanach

11) Kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy.

12) Arteterapia i terapia zajęciowa.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 108 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55.