Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo małopolskie

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wartość projektu: 7 194 102 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 6 114 987  CHF

Kwota regrantingu: 4 936 539 CHF

Nowodworze – Dom Pomocy Społecznej

Tytuł projektu: Rozbudowa DPS w Nowodworzu w celu podniesienia jakości usług

Placówka objęta projektem:

Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu
Nowodworze 64
33-112 Tarnowiec
Tel. 14 / 679 53 12
e-mail: dps@dpsnowodworze.pl
Przejdź na www DPS w Nowodworzu

Wartość projektu: 3 016 216,03 ZŁ

Wartość dofinansowania projektu: 2 516 631,58 ZŁ

Okres realizacji projektu: 01.07.2013 – 31.12.2014 r.

Opis projektu:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W ramach projektu rozbudowano budynek DPS w Nowodworzu poprzez dobudowę nowego skrzydła mieszkalnego, bezpośrednio przylegającego do istniejącego budynku, które posiada 3 kondygnacje naziemne oraz poddasze użytkowe i podpiwniczenie. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze zlokalizowane są pomieszczenia mieszkalne (31 nowych miejsc pobytu) siedemnaście pokoi dwuosobowych oraz jeden pokój jednoosobowy, posiadających  łazienkę wyposażoną w prysznic, wc i umywalkę. Wszystkie łazienki w pokojach dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. W każdym pokoju oraz łazience zainstalowano sygnalizację przyzywowo – alarmową. Na każdym z pięter mieszkalnych istnieją pomieszczenia: sala dziennego pobytu wraz z aneksem kuchennym, palarnia, pralnia i suszarnia, pomieszczenie magazynowe i pomocnicze oraz stanowisko recepcyjne dla personelu. Na poddaszu utworzono 6 pracowni terapeutycznych: ceramiczną, komputerową, twórczości artystycznej, choreoterapii, stolarską oraz do nauki gotowania. Zmodernizowano stołówkę (zlokalizowaną w istniejącym już budynku mieszkalnym DPS) poprzez jej rozbudowę. Dokonano zagospodarowania terenu przy obiekcie – utworzony został ciąg komunikacyjny pieszy. W ramach projektu zakupiono wyposażenie części mieszkalnej oraz terapeutyczno-rehabilitacyjnej. Zakupiono i zamontowano meble, sprzęt AGD, sprzęt elektroniczny, urządzenia do rehabilitacji, sprzęt sanitarny.

Dzięki realizacji projektu powstało łącznie:

1. 31 nowych miejsc pobytu
2. 98,99 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej
4. 1084,28 m2 innych zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń DPS
5. 539,79 m2 zmodernizowanych/utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy DPS

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Zrealizowano szkolenia dla personelu DPS w następujących tematach:

1. Nowoczesne techniki komunikacji personelu z mieszkańcami DPS.

2. Zespół wypalenia zawodowego pracowników DPS, metody przezwyciężania problemów w pracy.

3. Problem uzależnień wśród mieszkańców DPS, sposoby radzenia sobie z problemem alkoholowym i uzależnieniami od innych substancji psychoaktywnych.

4. Nowe metody rehabilitacji.

5. Nowoczesne techniki terapii zajęciowej.

6. Jak skutecznie zarządzać personelem.

7. Dobra komunikacja w jednostce.

8. Zarządzanie zmianami w organizacji.

Dodatkowo 3 pracowników DPS uczestniczyło w studiach podyplomowych na kierunkach:

1. Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów.

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 64 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.