Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo małopolskie

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wartość projektu: 7 194 102 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 6 114 987  CHF

Kwota regrantingu: 4 936 539 CHF

Nowy Sącz – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159

Tytuł projektu: Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu

Placówka objęta projektem:

Dom Pomocy Społecznej
Ul. Nawojowska 159
33-330 Nowy Sącz
Tel. 18 / 443-93-04
e-mail: dps159_nowysacz@pro.onet.pl
Przejdź na www DPS przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu

Wartość projektu: 2 023 508,02 ZŁ

Wartość dofinansowania projektu: 1 719 981,82 ZŁ

Okres realizacji projektu: 01.03.2013 – 31.12.2014 r.

Opis projektu:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W ramach robót budowlanych przeprowadzono remont trzech budynków mieszkalnych DPS (I, A i H) oraz modernizację czwartego budynku techniczno-gospodarczego (G) w celu jego adaptacji do potrzeb terapii i rehabilitacji oraz dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku G wykonano przebudowę wewnętrzną obiektu, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację oraz dostosowano obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono remont sanitariatów i łazienek w budynku mieszkalnym „I”, oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynkach mieszkalnych „A” i „H”. Zrealizowano również inwestycje wokół budynków DPS – remont nawierzchni dróg i chodników, modernizacja ogrodzenia oraz boiska trawiastego na terenie DPS, a także roboty budowlane w zakresie utworzenia infrastruktury rekreacyjnej wraz zakupionym wyposażeniem – ławkami, altaną, stołami, ławkami, urządzeniami do ćwiczeń na wolnym powietrzu.  W ramach projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt rehabilitacyjny m.in. wyposażenie siłowni oraz zakup profesjonalnego sprzętu do masażu.

Dzięki realizacji projektu powstało łącznie:
1. 66,13 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej
2. 18,71 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej
3. 382,22 m2 innych zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń DPS
4. 3557 m2 zmodernizowanych/utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy DPS

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Zrealizowano szkolenia dla personelu DPS (dla 17 grup) w następujących tematach:

1. Proces adaptacji mieszkańca w DPS

2. Trening umiejętności komunikacyjnych dla pracowników DPS

3. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w DPS

4. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

5. Agresja i autoagresja mieszkańca DPS

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 85 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159.