Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo małopolskie

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wartość projektu: 7 194 102 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 6 114 987  CHF

Kwota regrantingu: 4 936 539 CHF

Szczyrzyc – Dom Pomocy Społecznej

Tytuł projektu: DPS Szczyrzyc – poszerzenie, wzrost jakości usług poprzez rozbudowę, szkolenia pracowników

Placówka objęta projektem:

Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu
Szczyrzyc 182
34-623 Szczyrzyc
Tel. 18 / 332 02 66
e-mail: dps.szczyrzyc@onet.pl, sekretariat@dpsszczyrzyc.pl
Przejdź na www DPS w Szczyrzycu

Wartość projektu: 3 918 659,72 ZŁ

Wartość dofinansowania projektu: 2 466 404,43 ZŁ

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.03.2015 r.

Opis projektu:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W ramach realizacji projektu przeprowadzono rozbudowę istniejącego budynku DPS poprzez dobudowę budynku pełniącego funkcję łącznika między istniejącym obiektem, a nowym budynkiem mieszkalnym realizowanym poza projektem SPPW (w budynku mieszkalnym powstało 57 nowych miejsc dla mieszkańców). W ramach dobudowy powstał podpiwniczony 3-kondygnacyjny budynek, w którym na parterze zlokalizowano jadalnię, stanowisko recepcyjne, poczekalnię, węzeł sanitarny oraz salę rehabilitacyjną z zapleczem do ćwiczeń indywidualnych oraz boksem do masażu i stanowiskiem do elektro i światłolecznictwa. Na pierwszym piętrze zlokalizowano salę do terapii zajęciowej z możliwością podziału ściankami przesuwnymi na oddzielne części, a przy niej usytuowano pomieszczenie stanowiące magazyn sprzętu oraz zaplecze sanitarne. W sąsiedztwie wykonano pomieszczenie biblioteki. W przyziemiu wykonano zaplecze socjalno-techniczne. Działania inwestycyjne obejmowały także budowę dróg wewnętrznych i chodników oraz urządzenie ogrodu dla pensjonariuszy z elementami małej architektury. Zakupiono wyposażenie do jadalni, sali terapii zajęciowej, biblioteki, sali rehabilitacyjnej m.in. meble, urządzenia do elektroterapii, laser, urządzenie do ultradźwięków, lamę Q-Light oraz wyposażenie do sal terapii zajęciowej.

Dzięki realizacji projektu powstało łącznie:
1. 55,79 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej
2. 179,44 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej
3. 584,88 m2 innych zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń DPS
4. 9452,65 m2 zmodernizowanych/utworzonych parków rekreacyjnych, otwartych przestrzeni przy DPS

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Zrealizowano szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla personelu DPS w następujących tematach:

1. Indywidualny plan wsparcia, jak go tworzyć? Zespół Terapeutyczno- Opiekuńczo-Medyczny  w teorii i praktyce.

2. Poznać, zrozumieć, wesprzeć – specyfika pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle psychicznie chorymi.

3. Prawa mieszkańca DPS – metody pracy, Prawa mieszkańca DPS, a skuteczność oddziaływań terapeutycznych.

4. Rozwijanie potencjału twórczego pracowników DPS.

5. Przeciwdziałanie problemom zawodowym – stres i wypalenie zawodowe.

6. Trening motywacyjny dla pracowników DPS.

7. Organizacja pracy w zakresie terapii zajęciowej w DPS dla osób psychicznie chorych.

8. Terapia zajęciowa w szczególnych warunkach DPS przewlekle psychicznie chorych.

9. Diagnoza oraz plan terapii zajęciowej dostosowany dla potrzeb podopiecznego (podopieczny indywidualny/grupa).

10.  Trening umiejętności komunikacyjnych z podopiecznymi dla pracowników DPS.

11. Agresja i autoagresja u mieszkańców przewlekle psychicznie chorych w DPS.

12. Aktywizacja i wspieranie mieszkańców DPS – Proces adaptacji mieszkańca do warunków DPS.

13. Pierwsza pomoc przedmedyczna.

14. Studia podyplomowe – Arteterapia.

15. Szkolenie specjalizacyjne – Organizacja Pomocy Społecznej.

16. Kurs PNF podstawowy.

17. Kurs – badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego.

18. Kurs – badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego.

19. Kurs PNF rozszerzony.

20. Kurs florystyczny.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 33 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu.