Mapa projektów realizowanych w ramach programu
A A A

Województwo małopolskie

Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem

Instytucja realizująca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Wartość projektu: 7 194 102 CHF

Dofinansowanie z SPPW: 6 114 987  CHF

Kwota regrantingu: 4 936 539 CHF

Zbyszyce – Dom Pomocy Społecznej

Tytuł projektu: Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach

Placówka objęta projektem:

Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach
Zbyszyce 12
33-318 Gródek nad Dunajcem
Tel. 18 / 443 22 69
e-mail: dpszbyszyce@op.pl

Wartość projektu: 3 280 734,70 ZŁ

Wartość dofinansowania projektu: 2 079 700,75 ZŁ

Okres realizacji projektu: 01.06.2013 – 31.12.2014 r.

Opis projektu:

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

W ramach projektu zmodernizowano pomieszczenia o funkcjach mieszkalnych, rehabilitacyjnych i terapeutycznych w budynkach AB i C należących do DPS-u. W Pawilonie AB przeprowadzono wymianę stolarki zewnętrznej przeciwpożarowej, wymianę stolarki wewnętrznej zwykłej i przeciwpożarowej na parterze i piętrze, roboty związane z wymianą pokrycia dachu, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, budowę pochylni dla niepełnosprawnych, uzupełnienie kominów, roboty wewnętrzne (roboty murowe, wymiana posadzek, wykończenie ścian i sufitów, montaż balustrad na klatce schodowej), roboty związane z instalacją wodno – kanalizacyjną (wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej; z instalacją ppożarową – hydranty) oraz związane z wentylacją, roboty związane z instalacją elektryczną, odgromową, detekcji gazu, sygnalizacji pożarowej, przyzywową, teletechniczną. Zrealizowano roboty dotyczące wykonania systemu oddymiania dla dwóch klatek schodowych w budynku A-B i ich połączenia z systemem sygnalizacji pożaru SAP. W Pawilonie C przeprowadzono wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej przeciwpożarowej, modernizację pochylni dla niepełnosprawnych, roboty związane z instalacją pożarową (hydranty), roboty związane z instalacją pożarową, przyzywową i odgromową. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia do terapii zajęciowej, rehabilitacji fizycznej (m.in. sprzęt do odtwarzania muzyki, rehabilitacyjne stoły do ćwiczeń oraz masażu, stoły do tenisa stołowego i do gry w piłkarzyki), bieżącej opieki medycznej (m.in. defibrylatory, aparaty do terapii ultradźwiękowej, aparaty do resuscytacji oddechowej, ssaki elektryczne), a także wyposażenia pokoi mieszkańców (m.in. szafy i biurka). Łącznie zakupiono 416 sztuk sprzętu i wyposażenia.

Dzięki realizacji projektu powstało łącznie:
1. 565,35 m2 zmodernizowanych pomieszczeń mieszkalnych
2. 70,51 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej
3. 83,11 m2 zmodernizowanych/utworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej

DZIAŁANIA SZKOLENIOWE

Zrealizowano szkolenia i kursy dla pracowników DPS w następujących tematach:

1. Codzienna aktywizacja mieszkańców.

2. Wpływ zajęć kulinoterapii na biorących w niej udział mieszkańców.

3. Muzykoterapia łagodzi obyczaje – rola terapii w DPS.

4. Dobry indywidualny plan wsparcia – jak go skonstruować i go efektownie zrealizować.

5. Radiowęzeł – żaden mieszkaniec nie czuje się samotny.

6. Masaż limfatyczny.

7. Masaż klasyczny.

8. Masaż relaksacyjny kamieniami wulkanicznymi.

9. Masaż Vacum.

10. Refleksoterapia stopy.

11. Zastosowanie laserów biostymulacyjnych w rehabilitacji i ortopedii.

12. Nowoczesna elektroterapia, magnetoterapia i terapia ultradźwiękowa w praktyce.

13. Terapia skojarzona- stymulacja elektryczna w połączeniu z ultradźwiękami w leczeniu odruchowych zmian tkankowych.

14. Manualny drenaż limfatyczny z elementami kompresjo terapii.

15. Staw kolanowy i staw biodrowy – patologie, diagnostyka, zasady leczenia.

16. Kinesio –Taping medyczny.

17.PNF- Proprioceptive Neuromuscular Facitation – torowanie nerwowo – mięśniowe.

18. Stabilizacja stawów kręgosłupa i stawów obwodowych.

19. Drenaż limfatyczny w kompleksowej fizjoterapii chorych z obrzękami.

20. Pierwsza pomoc przed medyczna.

21. Kurs specjalistyczny leczenia ran.

22. Specjalistyczne szkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

23. Specjalistyczne szkolenie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego.

24. Kurs specjalistyczny szczepień ochronnych.

25. Kurs specjalistyczny obsługi butli tlenowej.

26. Zrozumieć osobę psychicznie chorą.

27. Trening umiejętności komunikacyjnych dla pracowników DPS.

28. Kurs dokształcający w dziedzinie komunikacji w sytuacjach trudnych.

29. Czynniki sprzyjające dobrej adaptacji mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej.

30. Kurs terapii zajęciowej.

Łącznie w szkoleniach wzięło udział 97 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach.