Warunki subskrybcji
A A A

1. Wydawcą Newslettera jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) w Krakowie. Usługa Newslettera będzie świadczona na niniejszych warunkach.

2. Każda osoba przystępująca do subskrypcji – rejestrująca swój adres e-mail w bazie Newslettera zgodnie z pkt 5, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, z siedzibą przy ul. Piastowskiej 32, 30-070 Kraków, wyłącznie w celu przesyłania bezpłatnego Newslettera projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą, która polega na okresowym przekazywaniu za pomocą poczty elektronicznej informacji dotyczących realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” oraz innych projektów realizowanych w ramach celu „Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Newsletter nie zawiera treści komercyjnych.

4. Adresy zarejestrowane w bazie Newslettera nie będą udostępniane osobom trzecim.

5. Subskrypcja (zarejestrowanie w bazie) Newslettera następuje dwuetapowo:
5.1 Poprzez wpisanie adresu e-mail w polu „Newsletter” na stronie internetowej www.sppw.rops.krakow.pl , zaznaczenie pola „Akceptuję warunki subskrypcji” i wciśnięcie przycisku „Wyślij”.
5.2 Następnie subskrypcja rozpoczyna się poprzez kliknięcie w łącze (link) w wiadomości e-mail automatycznie przesłanej do osoby, która zostawiła swój adres w polu „Newsletter” na powyższej stronie www. Dane pozostawione przez osobę, która nie aktywowała subskrypcji poprzez kliknięcie linku, zostaną usunięte w ciągu 21 dni od momentu zgłoszenia.

6. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera. Rezygnacja z subskrypcji odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Wypisz się” znajdującego się w dolnej części każdej wiadomości e-mail przesłanej w ramach usługi Newslettera. Zrezygnować z subskrypcji można także poprzez przesłanie rezygnacji z adresu e-mail, który ma zostać usunięty z bazy subskrybentów, na adres poczty elektronicznej: ekubacka@rops.krakow.pl .

7. Wszelkie pytania, wnioski i reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej ekubacka@rops.krakow.pl . Aby reklamacja została przyjęta do rozpoznania, wiadomość musi zawierać adres poczty elektronicznej Subskrybenta, pod którym dokonał on subskrypcji Newslettera.

8. ROPS w Krakowie ma w każdym czasie prawo do modyfikacji, dokonania zmian lub wycofania dostępu do usługi subskrypcji Newslettera, bez lub za wcześniejszym powiadomieniem subskrybentów.