doradztwo dla beneficjentów
A A A

25.05.2016

Superwizja dla pracowników DPS – zwiększenie liczby grup

W związku z wystąpieniem możliwości zwiększenia liczby grup / placówek uczestniczących w superwizji zgodnie z „Regulaminem naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”, do udziału w superwizji zostało zakwalifikowanych 5 placówek umieszczonych po zakończeniu 2 etapu naboru na liście rezerwowej:
- Dom Pomocy Społecznej w Stróżach (1 grupa),
- Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach (1 grupa),
- Dom Pomocy Społecznej w Zatorze (1 grupa).

W związku z tym dokonano aktualizacji:
- Listy Domów Pomocy Społecznej zakwalifikowanych do udziału w superwizji w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem (lista dostępna tutaj);
- Listy Domów Pomocy Społecznej zakwalifikowanych na listę rezerwową (z uwagi na zakwalifikowanie do superwizji wszystkich zgłoszonych DPS-ów załącznik nie zawiera żadnych pozycji).

Obecnie superwizją w ramach projektu objętych zostanie ponad 300 pracowników z 26 domów pomocy społecznej działających w Małopolsce.

W przypadku wystąpienia możliwości zwiększenia liczby grup uczestniczących w superwizji Instytucja Realizująca poinformuje zainteresowane placówki o takiej możliwości.

———————————————————-

18.05.201016

Superwizja dla pracowników DPS – zwiększenie liczby grup

W związku z wystąpieniem możliwości zwiększenia liczby grup / placówek uczestniczących w superwizji zgodnie z „Regulaminem naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”, do udziału w superwizji zostało zakwalifikowanych 5 placówek umieszczonych po zakończeniu 2 etapu naboru na liście rezerwowej:
- Dom Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 155;
- Dom Pomocy Społecznej w Pieczonogach;
- Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Szpitalna 53;
- Dom Pomocy Społecznej w Izdebniku;
- Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Czarna Droga 48.

W związku z tym dokonano aktualizacji:
- Listy Domów Pomocy Społecznej zakwalifikowanych do udziału w superwizji w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem (lista dostępna tutaj);
- Listy Domów Pomocy Społecznej zakwalifikowanych na listę rezerwową (lista dostępna tutaj).

Obecnie superwizją w ramach projektu objętych zostanie ponad 270 pracowników z 23 domów pomocy społecznej działających w Małopolsce.

W przypadku wystąpienia możliwości zwiększenia liczby grup uczestniczących w superwizji Instytucja Realizująca poinformuje zainteresowane placówki o takiej możliwości.

———————————————————-

17.05.2016

Zmiany w „Regulaminie naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” 

Wprowadzono zmiany w „Regulaminie naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Informujemy, że z dniem 9 maja br. wprowadzono zmiany w „Regulaminie naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Wprowadzone zmiany dotyczą:
- zmiany liczby spotkań w ramach poszczególnych grup (przewidywana jest organizacja od 4 do 5 spotkań);
- granicznego terminu zakończenia superwizji u Beneficjentów (sesje superwizji mogą być realizowane do 15 lipca 2016 r.).

———————————————————-

02.05.2016

Superwizja dla pracowników DPS – zwiększenie liczby grup

W związku z wystąpieniem możliwości zwiększenia liczby grup / placówek uczestniczących w superwizji zgodnie z „Regulaminem naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”, do udziału w superwizji zostały zakwalifikowane 4 placówki umieszczone po zakończeniu 2 etapu naboru na liście rezerwowej:
- Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (1 grupa),
- Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 28 (1 grupa),
- Dom Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (1 grupa),
- Dom Pomocy Społecznej w Trzemeśni (1 grupa).

W związku z tym dokonano aktualizacji:
- Listy Domów Pomocy Społecznej zakwalifikowanych do udziału w superwizji w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem (lista dostępna tutaj);
- Listy Domów Pomocy Społecznej zakwalifikowanych na listę rezerwową (lista dostępna tutaj).

Obecnie superwizją w ramach projektu objętych zostanie ponad 240 pracowników z 18 domów pomocy społecznej.

W przypadku wystąpienia możliwości zwiększenia liczby grup uczestniczących w superwizji Instytucja Realizująca poinformuje zainteresowane placówki o takiej możliwości.

———————————————————-

27.04.2016

Realizacja superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej w Małopolsce

18 kwietnia br. rozpoczęły się pierwsze sesje superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej realizowane w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Celem superwizji jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy pracowników domów pomocy społecznej, udzielenie wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałanie rutynie i sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł oraz sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników domów pomocy społecznej z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.

Superwizja jest realizowana w 14 domach pomocy społecznej spośród 26 placówek, które zgłosiły się w ramach naboru:
1. Dom Pomocy Społecznej w Bobrku
2. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14
3. Dom Pomocy Społecznej w Konarach
4. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55
5. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41
6. Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu
7. Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu
8. Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Pułaskiego 5
9. Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce
10. Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach
11. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Helclów 2
12. Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
13. Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach
14. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30

Łącznie objętych superwizją jest prawie 200 pracowników tych placówek.

———————————————————-

08.04.2016

Superwizja dla pracowników DPS – wyniki 2 etapu naboru

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach 2 etapu naboru do udziału w superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej, przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem naboru zgłoszeń oraz realizacji „Superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej” w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”, wpłynęły zgłoszenia z 20 Domów Pomocy Społecznej na przeprowadzenie superwizji dla 28 grup liczących łącznie 317 osób.

Zgłoszenia były rejestrowane zgodnie z par. 6 ust. 2 Regulaminu tj. z podaniem daty i godziny wpływu Formularza zgłoszeniowego do Instytucji Realizującej – wykaz zgłoszeń.

Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń Instytucja Realizująca na podstawie par. 4 ust. 3 Regulaminu podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w superwizji tylko jednej grupy z danego DPS.

Do udziału w superwizji zostało zakwalifikowanych 8 Domów Pomocy Społecznej wg kolejności zgłoszeń:

1.            Dom Pomocy Społecznej w Zaskalu,

2.            Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Pułaskiego 5,

3.            Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce,

4.            Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach,

5.            Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Helclów 2,

6.            Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,

7.            Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach,

8.            Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30.

 

Zgłoszenia z pozostałych Domów Pomocy Społecznej zostały zakwalifikowane na listę rezerwową.

W przypadku wystąpienia możliwości zwiększenia liczby grup uczestniczących w superwizji Instytucja Realizująca poinformuje zainteresowane placówki o takiej możliwości.

———————————————————-

10.03.2016 r.

SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza:

NABÓR ZGŁOSZEŃ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

do udziału w superwizji

 

Cel superwizji

Celem superwizji realizowanej w ramach Projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy pracowników domów pomocy społecznej, udzielenie wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałanie rutynie i sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł oraz sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników domów pomocy społecznej z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.

 

Podmioty uprawnione do składania zgłoszeń udziału w superwizji

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszeń w ramach niniejszego naboru są Domy Pomocy Społecznej z terenu Województwa Małopolskiego prowadzone przez instytucje publiczne lub organizacje non-profit, w których dotychczas nie były realizowane projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

 

INFORMACJE O NABORZE

Termin składania zgłoszeń
W ramach niniejszego naboru zgłoszenia uprawnionych domów pomocy społecznej do udziału w superwizji przyjmowane będą w terminie od dnia 14.03.2016 r. do dnia 21.03.2016 r.

 

Ważne – o zakwalifikowaniu DPS do udziału w superwizji decydować będzie kolejność zgłoszeń (decyduje data i godzina wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania zgłoszeń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Piastowska 32

30-070 Kraków

Dziennik Podawczy (parter)

Sposób składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Zgłoszenia dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

Punkt informacyjny

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
ul.Lea 112, pok.145 (I piętro), Kraków,
e-mail: biuro@rops.krakow.pl,
tel. 12 6391479, 12 6391701, 728431380.

Specjalista ds. wdrażania projektu
Artur Winiarski
e-mail: awiniarski@rops.krakow.pl

 

Dokumenty dot. superwizji  dla domów pomocy społecznej

———————————————————————————————————-

10.03.2016 r.

Superwizja dla pracowników DPS – wyniki 1 etapu naboru

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach naboru Domów Pomocy Społecznej, w których realizowane są lub były projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  do udziału w superwizji  wpłynęły zgłoszenia  z 6 placówek.

W wyniku tego naboru do udziału w superwizji  zostały zakwalifikowane  następujące placówki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Bobrku – 2 grupy,

2. Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14 – 1 grupa,

3. Dom Pomocy Społecznej w Konarach – 1 grupa,

4. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 – 1 grupa,

5. Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41 – 2 grupy,

6. Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu – 1 grupa.

Łącznie zostało zakwalifikowanych 8 grup z 6 Domów Pomocy Społecznej,  a przewidywana liczba pracowników tych placówek, którzy zostaną objęci superwizją wynosi 90 osób.

Domy Pomocy Społecznej, w których nie były realizowane projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”  zainteresowane udziałem w superwizji informujemy, że prowadzony będzie odrębny nabór dla tej grupy placówek.

———————————————————————————————————-

17.02.2016 r.                            SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”
współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza:

NABÓR ZGŁOSZEŃ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

do udziału w superwizji

 

Cel superwizji

Celem superwizji realizowanej w ramach Projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych i podniesienie skuteczności pracy pracowników domów pomocy społecznej, udzielenie wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, przeciwdziałanie rutynie i sprzyjanie rozwojowi tych pracowników, a także identyfikowanie źródeł oraz sposobów pokonywania trudności w pracy oraz wzmacnianie umiejętności komunikowania się pracowników domów pomocy społecznej z mieszkańcami, współpracownikami i instytucjami oraz otoczeniem, w którym funkcjonują.

 

Podmioty uprawnione do składania zgłoszeń udziału w superwizji

Podmiotami uprawnionymi do złożenia zgłoszeń w ramach niniejszego naboru są Domy Pomocy Społecznej, w których realizowane są lub były projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” tj.:

  • Dom Pomocy Społecznej w Bobrku,
  • Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa 14
  • Dom Pomocy Społecznej w Konarach,
  • Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55,
  • Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41,
  • Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Praska 25,
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu,
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowy Sączu ul. Nawojowska 159,
  • Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu,
  • Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach.

 

INFORMACJE O NABORZE

Termin składania zgłoszeń
W ramach niniejszego naboru zgłoszenia uprawnionych domów pomocy społecznej do udziału w superwizji przyjmowane będą w terminie od dnia ogłoszenia naboru do dnia 29.02.2016 r. do godz. 14.00 (decyduje data i godzina wpływu do ROPS w Krakowie).

Miejsce składania zgłoszeń

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Piastowska 32

30-070 Kraków

Dziennik Podawczy (parter)

Sposób składania zgłoszeń

Zgłoszenia należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Zgłoszenia dostarczone w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

DO POBRANIA: