Rozliczanie projektu
A A A

Jednym z podstawowych obowiązków Beneficjenta jest rzetelne rozliczenie wydatków dofinansowanych ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wraz z rozpoczęciem realizacji projektów Beneficjentów wyłonionych w konkursie na projekt inwestycyjno-szkoleniowy Instytucja Realizująca opublikuje informacje o zasadach rozliczania projektów.