Wizyty studyjne
A A A

20 lipca 2016 r.

Jednym

02 listopada 2015 r.

W dniach 27-29 października br. 25 przedstawicieli małopolskich domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie uczestniczyło w wizycie studyjnej, której celem było zapoznanie z funkcjonującymi na terenie województwa świętokrzyskiego lokalami aktywizacyjnymi, zasadami ich organizacji, a także doświadczeniami instytucji prowadzących te lokale.

Lokale aktywizujące powstały w ramach projektu KIK-57 pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach tego projektu na terenie województwa świętokrzyskiego powstały 92 lokale aktywizujące, oferujące 170 miejsc.

Podczas wizyty uczestnicy w sposób bezpośredni zapoznali się z rezultatami projektu w następujących placówkach:

  • Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

  • Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

  • Zespół Placówek „Kamyk” w Kielcach

  • Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

  • Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

  • Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku

  • Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

  • Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

 

Szczegółowe informacje o projekcie KIK-57 pt. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” zaprezentowali Pan Sławomir Ciaś – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pan Robert Jawor – kierownik projektu.

Spotkania w poszczególnych placówkach służyły również wymianie doświadczeń z pracownikami, przedstawieniu rozwiązań stosowanych w małopolskich DPS-ach oraz prezentacji efektów projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Przedstawicielom placówek serdecznie dziękujemy za organizację spotkań i umożliwienie zapoznania się z ich działalnością.

—————————-

23 października 2015 r.

W dniach 27-29 października br. w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” przeprowadzona będzie krajowa wizyta studyjna.

Celem wizyty jest pozyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu funkcjonowania lokali aktywizujących utworzonych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach projektu KIK-57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zasad organizacji tych lokali, doświadczeń instytucji je prowadzących, a także efektów tego projektu.

Uczestnicy wizyty studyjnej będą mieli również możliwość wymiany doświadczeń w zakresie organizacji pracy i funkcjonowania placówek typu DPS i IPOW. Wizyta studyjna ma na celu zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat rozwiązań mających na celu usamodzielnienie osób objętych opieką różnych instytucji.

Program wizyty

—————————-

28 września 2015 r.

ZAKOŃCZENIE PRAC KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ W SPRAWIE NABORU DO UDZIAŁU W KRAJOWEJ WIZYCIE STUDYJNEJ

W okresie naboru (tj. od 31 lipca do 20 sierpnia 2015 r.) wpłynęło 41 zgłoszeń (Załącznik nr 1). Po zakończeniu naboru do dnia 21 września 2015 r. wpłynęło 6 zgłoszeń (Załącznik nr 2). Formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie wyznaczonym przez Instytucję Realizującą nie były oceniane i będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc do udziału w Wizycie studyjnej i braku kandydatów z Listy rezerwowej.

Wszystkie zgłoszenia zostały zarejestrowane zgodnie z §5 ust.2 Regulaminu.

W dniach 21.08-24.09.2015 r. Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nr PD-060-5/15 z dnia 31 lipca 2015 r.
przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne.

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły w okresie naboru zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu rekrutacji zostały ocenione przez Komisję kwalifikacyjną. W wyniku oceny formalnej wszystkie zgłoszenia uzyskały pozytywną ocenę formalną. Zgłoszenie, które wpłynęło w terminie naboru i przeszło pozytywnie ocenę formalną, zgodnie z § 5 ust. 12 i 13 Regulaminu rekrutacji, zostało wpisane na Listę rankingową (Załącznik nr 3).

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w krajowej wizycie studyjnej zostało zakwalifikowanych 20 kandydatów (Lista osób zakwalifikowanych stanowi Załącznik nr 4), 21 kandydatów zostało umieszczonych na Liście  rezerwowej (Lista rezerwowa stanowi Załącznik nr 5). Formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie wyznaczonym przez Instytucję Realizującą, będą rozpatrywane w przypadku wolnych miejsc do udziału w wizycie studyjnej i braku kandydatów z Listy rezerwowej (z zachowaniem ograniczenia liczby osób uczestniczących w wizycie studyjnej z jednej instytucji).

—————————-

22 września 2015 r.

Trzecia wizyta studyjna zrealizowana.

W dniach 16-19 września br. miała miejsce trzecia wizyta studyjna w Szwajcarii realizowana w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.  Wzięło w niej udział 20 osób – 15 przedstawicieli kadry zarządzającej z małopolskich domów pomocy społecznej oraz przedstawiciele Małopolskiego Komitetu Sterującego projektu,  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach,  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Wizyta pozwoliła zapoznać się z działalnością 6 podmiotów działających w Zurichu, Lucernie i Grenchen. Uczestnicy spotkań zrealizowanych w trakcie wizyty mieli możliwość pozyskania informacji dotyczących systemu pomocy osobom potrzebującym wsparcia w Szwajcarii, a także poznania rozwiązań stosowanych w odwiedzanych placówkach, co było podstawą do wymiany opinii. W spotkaniu realizowanym w Fundacji Schmelzi uczestniczył Prezydent Miasta Grenchen Pan Francois Scheidegger.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z GALERIĄ ZDJĘĆ:

—————————-

15 września 2015 r.

Druga wizyta studyjna zrealizowana.

W dniach 9-12 września br. miała miejsce druga wizyta studyjna w Szwajcarii realizowana w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Wzięło w niej udział 20 osób – 17 przedstawicielek kadry zarządzającej z małopolskich domów pomocy społecznej, przedstawicielka Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz 2 przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.

Uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością 8 podmiotów działających w sektorze pomocy społecznej:

- Stowarzyszenie Gartentherapie w Zurichu,
- Ośrodek Opieki Entlisberg w Zurichu,
- Fundacja Schmelzi w Grenchen,
- Fundacja Altried w Zurichu,
- Fundacja Lebenshilfe w Reinach,
- Mathilde Escher Heim w Zurichu,
- Fundacja Stiftung fuer Menschen mit koerperlicher Behinderung w Lucernie,
- Organizacja Curaviva w Lucernie.

Uczestnicy spotkań realizowanych w trakcie wizyty mieli możliwość pozyskania informacji dotyczących systemu opieki w Szwajcarii , a także poznania rozwiązań  stosowanych w odwiedzanych placówkach, co było podstawą do wymiany opinii i konsultacji na temat funkcjonowania jednostek w obu krajach.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z GALERIĄ ZDJĘĆ:

—————————-

10 września 2015 r.

Zmiana harmonogramu wizyty studyjnej do Szwajcarii dla grupy 2

Zaktualizowany harmonogram wizyty studyjnej – grupa 2

—————————-

8 września 2015 r.

Zmiana harmonogramów wizyty studyjnej do Szwajcarii dla grupy 2 i 3

Zaktualizowany harmonogram wizyty studyjnej – grupa 2

Zaktualizowany harmonogram wizyty studyjnej – grupa 3

—————————-

8 września 2015 r.

Pierwsza wizyta studyjna zrealizowana.

W dniach 2-5 września br. miała miejsce pierwsza z trzech wizyt studyjnych w Szwajcarii realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Wzięło w niej udział 20 osób – 18 przedstawicielek personelu pielęgniarskiego z małopolskich domów pomocy społecznej oraz 2 przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie.
Uczestnicy wizyty zapoznali się z działalnością 6 podmiotów działających w sektorze pomocy społecznej:
- Szpital Wetzikon w Zurichu,
- Ośrodek Opieki Entlisberg w Zurichu,
- Wydział Spraw Społecznych Kantonu Zurich,
- Fundacja Altried w Zurichu,
- Fundacja Schmelzi w Grenchen,
- Fundacja Rodtegg w Lucernie.

Spotkania zrealizowane w trakcie wizyty przybliżyły rozwiązania stosowane w tych placówkach, były podstawą do wymiany opinii i konsultacji na temat funkcjonowania jednostek w obu krajach. Po zrealizowaniu trzech wizyt zostanie opracowany raport prezentujący rozwiązania stosowane w szwajcarskich placówkach, które mogą być interesujące do wdrożenia w naszych DPS.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z GALERIĄ ZDJĘĆ:

—————————-

8 września 2015 r.

8 września br. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji Listy Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii, a także Listy rezerwowej Kandydatów do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Aktualizacja została przeprowadzona  w związku z rezygnacją 1 osoby zakwalifikowanej do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej w grupie 2.

 

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane na dzień 8 września br.:

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii;

Lista rezerwowa Kandydatów do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii.

—————————-

20.08.2015

Wizyty studyjne będą realizowane w następujących terminach:

Grupa nr 1

Wyjazd w terminie: 02.09.2015 r. – 05.09.2015 r.

•             Harmonogram wizyty studyjnej

•             Lista uczestników

Grupa nr 2

Wyjazd w terminie: 09.09.2015 r. – 12.09.2015 r.

•             Harmonogram wizyty studyjnej

•             Lista uczestników

Grupa nr 3

Wyjazd w terminie: 16.09.2015 r. – 19.09.2015 r.

•             Harmonogram wizyty studyjnej

•             Lista uczestników

Wykonawcą/operatorem wizyt studyjnych jest firma Sun & More sp. z o. o., ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin, wyłoniona w przetargu nieograniczonym.

 

—————————-

12.08.2015

12 sierpnia 2015 r. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji Listy Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii, a także Listy rezerwowej Kandydatów do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Aktualizacja została przeprowadzona  w związku z rezygnacją 2 osób zakwalifikowanych jako Kandydaci do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej oraz w związku ze zwiększeniem  liczby osób zakwalifikowanych do udziału w wizycie.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane na dzień 12 sierpnia br.:

—————————-

31.07.2015

KRAJOWA WIZYTA STUDYJNA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 31 lipca 2015 r. nabór do udziału w krajowej wizycie studyjnej.

Nabór jest prowadzony w okresie od 31 lipca do 20 sierpnia 2015 r.

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w „Regulaminie zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w krajowej wizycie studyjnej organizowanej w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728 431 380 lub mail: agawel@rops.krakow.pl

—————————-

16.07.2015

16 lipca 2015 r. Instytucja Realizująca dokonała aktualizacji Listy Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii, a także Listy rezerwowej Kandydatów do udziału w wizycie studyjnej w Szwajcarii w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Aktualizacja została przeprowadzona  w związku ze skreśleniem 1 osoby zakwalifikowanej jako Kandydat do udziału w zagranicznej wizycie studyjnej oraz z zawarciem w dn. 10.07.2015 r. umowy nr 59/2015 na „Organizację trzech wizyt studyjnych w Szwajcarii w ramach projektu Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem„.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane na dzień 16 lipca br.:

—————————-

28.05.2015

Z dniem 28 maja 2015 r. wchodzi w życie Zarządzenie nr PD-0610-1/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wprowadzające zmiany w „Regulaminie zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Aktualna na dzień 28.05.2015 r. wersja Regulaminu dostępna jest TUTAJ.

 

—————————-

16.07.2014

W okresie naboru (tj. od 17 do 30 czerwca 2014 r.) wpłynęło 158 zgłoszeń. Po zakończeniu naboru do dnia 10 lipca 2014 r. wpłynęło 7 zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie wyznaczonym przez Instytucję Realizującą nie były oceniane i będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc do udziału w Wizycie studyjnej i braku kandydatów z Listy rezerwowej.

Wszystkie zgłoszenia zostały zarejestrowane zgodnie z §6 ust.2 Regulaminu.

Komisja kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie na posiedzeniu w dniach 2-10 lipca br. przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne.

Wszystkie zgłoszenia, które wpłynęły w okresie naboru zgodnie z §6 ust.14 Regulaminu rekrutacji zostały ocenione przez Komisję kwalifikacyjną w aspekcie formalnej poprawności wypełnienia Formularza zgłoszeniowego oraz uzasadnienia merytorycznego.

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną do udziału w Wizycie studyjnej w Szwajcarii zostało zakwalifikowanych 50 kandydatów, a 108 kandydatów zostało umieszczonych na Liście rezerwowej.

Zgodnie z par. 6 ust. 8 Regulaminu zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy decyzja Komisji kwalifikacyjnej jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w Wizycie studyjnej zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia chęci udziału w Wizycie studyjnej w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia przez Instytucję Realizującą Listy zakwalifikowanych. Brak potwierdzenia chęci udziału w Wizycie studyjnej we wskazanym terminie uprawnia Instytucję Realizującą do skreślenia danego Kandydata z Listy zakwalifikowanych.

lista zakwalifikowanych na wizytę studyjna KIK58
lista rezerwowa kandydatów na wizytę studyjna KIK58
lista zgłoszeń na wizytę studyjna KIK58
lista zgłoszeń po terminie na wizytę studyjna KIK58

—————————-

10.07.2014

Zakończony nabór  kandydatów do udziału w zagranicznych wizytach studyjnych do Szwajcarii

 W dniach od 17 do 30 czerwca 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadził nabór kandydatów zainteresowanych udziałem w zagranicznych wizytach studyjnych do Szwajcarii. W okresie naboru wpłynęło 158 zgłoszeń. Po zakończeniu naboru do dnia 10 lipca 2014 r. wpłynęło 7 zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe, które wpłynęły po terminie wyznaczonym przez Instytucję Realizującą nie były oceniane i będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc do udziału w Wizycie studyjnej i braku kandydatów z Listy rezerwowej. Obecnie trwają prace Komisji kwalifikacyjnej weryfikującej i oceniającej zgłoszenia Kandydatów. Wyniki naboru zostaną ogłoszone wkrótce.

 

 

—————————-

17.06.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, będący Instytucją Realizującą projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, rozpoczyna z dniem 17 czerwca 2014 r. nabór do udziału w wizytach studyjnych w Szwajcarii.

Nabór jest prowadzony w okresie od 17 do 30 czerwca 2014 r.

 

  1. Uczestnikiem wizyty studyjnej może być osoba, która:

1)  a) jest pracownikiem Domu Pomocy Społecznej prowadzonego na terenie województwa małopolskiego przez podmiot publiczny lub organizację non-profit, lub

b) jest osobą kierującą Domem Pomocy Społecznej prowadzonym na terenie województwa małopolskiego przez podmiot publiczny lub organizację non-profit, lub

c) jest przedstawicielem organu prowadzącego Dom Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego,

oraz:

2) akceptuje „Regulamin zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach          Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”,

3) została zgłoszona do udziału w Wizycie studyjnej w ramach delegacji służbowej przez organ prowadzący DPS lub przez DPS,

4) złożyła kompletny, czytelnie wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy,

5) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

6) nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

 

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie zasad rekrutacji oraz warunków uczestnictwa w Wizytach studyjnych organizowanych w ramach Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728 431 380 lub mail: ekubacka@rops.krakow.pl

 

 

 

—————————-

5.06.2014

Celem planowanych wizyt studyjnych jest pozyskanie informacji dotyczących systemu opieki społecznej i funkcjonowania domów opieki społecznej w Szwajcarii. Spotkania podczas wizyty studyjnej pozwolą na porównanie rozwiązań polskich i szwajcarskich, co z kolei umożliwi wdrożenie ewentualnych usprawnień w macierzystych DPS.

Realizacja wizyt studyjnych jest planowana na 4 kwartał 2014 roku, a udział w nich weźmie  ogółem 60 osób. Uczestnikami wizyty studyjnej mogą być pracownicy domów pomocy społecznej prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przez podmioty publiczne i organizacje non-profit, osoby kierujące tymi placówkami oraz przedstawiciele organów prowadzących DPS.

Szczegółowe informacje zostaną wkrótce przesłane do małopolskich domów pomocy społecznej oraz zamieszczone na stronie internetowej projektu.