Doposażenie jednostek
A A A

Celem projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” jest podniesienie dostępu mieszkańców Małopolski do usług opieki społecznej poprzez waloryzację bazy infrastrukturalnej domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych, doposażenie tych jednostek w sprzęt oraz profesjonalizację usług personelu.