Kraków
A A A

W ramach tego działania w listopadzie i grudniu 2014 r. został zakupiony niezbędny sprzęt pielęgniarski:

41 indywidualnych zestawów dla każdego DPS-u, z którego pielęgniarki/pielęgniarze podnoszą swoje kwalifikacje w ramach projektu,

- 144 zestawy dla pielęgniarek/pielęgniarzy uczestniczących w kursach i szkoleniach realizowanych w ramach projektu, stanowiących niezbędne wyposażenie pielęgniarskie (m.in. ciśnieniomierze, termometry, stetoskopy).

Łącznie zakupiono 1127 szt. sprzętu/wyposażenia.

Obecnie realizowany jest drugi etap doposażenia w niezbędny sprzęt pielęgniarski.

Chęć skorzystania z tej możliwości zgłosiły 34 DPS-y, w tym 6 placówek które nie były objęte doposażeniem w 2014 r., a z których personel pielęgniarski podniósł swoje kwalifikacje poprzez udział w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (kurs zakończony w marcu 2015 r.).

W wyniku realizacji drugiego etapu doposażenia przekazane zostaną 34 zestawy dla DPS oraz 19 zestawów dla pielęgniarek/pielęgniarzy.

Ogłoszono przetarg na dostawę wraz z montażem ww. sprzętu.

Planowany termin przekazania sprzętu do DPS – lipiec -wrzesień 2015 r.