Jak wziąć udział w szkoleniu?
A A A

UWAGA!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą  projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 29 stycznia 2014 r. nabór pielęgniarek/pielęgniarzy pracujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego .

Nabór  jest prowadzony w okresie  od 29 stycznia do 7 lutego 2014 r.

 

Uczestnikiem kursu kwalifikacyjnego może zostać osoba:
a) wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej jako pielęgniarka/pielęgniarz w domu pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego prowadzonym przez instytucję publiczną lub non-profit;
b) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki;
c) która musi uzupełnić swoje kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza zgodnie z obowiązującymi wymogami;
d) posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu;
e) posiadająca co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie;
f) która złoży wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) która została zakwalifikowana przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organizatora kształcenia, w składzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

 

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”. Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją dotyczącą III Komponentu Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu-  tel. tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728431380 lub mail: ekubacka@rops.krakow.pl

——————

 

UWAGA!

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, który rozpocznie się w październiku 2013. Szczegóły znajdą Państwo tutaj.

UWAGA!

SZKOLENIA I KURSY DLA PIELĘGNIAREK – PIERWSZE ZAJĘCIA

Pierwsze zajęcia w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (grupa 1) odbędą się w weekend 18-19 maja br. w godzinach 8.00-18.00 w salach przy restauracji „Avangarda”, przy ul. Zyblikiewicza 1 (mapa).

Pierwsze zajęcia w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego odbędą się w piątek 24 maja br. w godzinach 8.00-18.00 w salach przy restauracji „Avangarda”, przy ul. Zyblikiewicza 1 (mapa).

Instytucja Realizująca dysponuje jeszcze niewielką liczbą wolnych miejsc na ww. szkolenia i kursy  – osoby zainteresowane spełniające wymogi formalne mogą nadal złożyć dokumenty zgłoszeniowe.

——————

UWAGA!

Ze względu na wolne miejsca na kursach kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa psychiatrycznego oraz na szkoleniach specjalizacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i psychiatrycznego, nadal przyjmowane są zgłoszenia. Rozpoczęcie kursów i szkoleń planowane jest na drugą połowę kwietnia 2013 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” pod numerami: 12/ 639 14 79, 12/639 17 01, 728 431 380 oraz na adres e-mail: npieta@rops.krakow.pl.

——————-

UWAGA!

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych w ramach Komponentu III znajdą Państwo w zakładce Szkolenia i sprzęt dla pielęgniarek >> Wyniki naboru na kursy i szkolenia.

——————-

UWAGA!

Nabór na szkolenia dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych pracujących w małopolskich domach pomocy społecznej przedłużony do 12 grudnia 2012 r.

 

———

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie będący Instytucją Realizującą  projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rozpoczyna z dniem 22 listopada 2012 r. nabór pielęgniarek/pielęgniarzy/położnych pracujących w domach pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych i kursach kwalifikacyjnych.

Nabór  jest prowadzony w okresie  22 listopada do 6 grudnia br.

 

Nabór dotyczy kursów kwalifikacyjnych w dziedzinach:

  • pielęgniarstwa rodzinnego;
  • pielęgniarstwa psychiatrycznego;
  • pielęgniarstwa zachowawczego;
  • pielęgniarstwa opieki długoterminowej;

oraz szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach:

  • pielęgniarstwa rodzinnego;
  • pielęgniarstwa psychiatrycznego;
  • pielęgniarstwa zachowawczego;
  • pielęgniarstwa opieki długoterminowej;
  • pielęgniarstwa geriatrycznego;
  • pielęgniarstwa pediatrycznego.

 

Uczestnikiem szkolenia specjalizacyjnego/kursu kwalifikacyjnego może zostać osoba:
a) wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej jako pielęgniarka/pielęgniarz lub położna w domu pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego prowadzonym przez instytucję publiczną lub non-profit;
b) posiadająca wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki;
c) która musi uzupełnić swoje kwalifikacje pielęgniarki/pielęgniarza/położnej zgodnie z obowiązującymi wymogami;
d) posiadająca aktualne prawo wykonywania zawodu;
e) posiadająca co najmniej dwuletni staż zawodowy w przypadku zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne i co najmniej roczny staż zawodowy w przypadku zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny;
f) która złoży wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g) która została zakwalifikowana przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organizatora kształcenia, w składzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
ul. Piastowska 32
30-070 Kraków

 

Kryteria, zasady naboru kandydatów oraz wymagane dokumenty są określone w Regulaminie rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy”. Osoby spełniające kryteria naboru i zainteresowane udziałem w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym są zobowiązane wydrukować i wypełnić Formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją dotyczącą III Komponentu Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem ds. projektu-  tel. tel. 12 639 14 79, 12 639 17 01, tel. kom. 728431380 lub mail: npieta@rops.krakow.pl