O komponencie pielęgniarskim
A A A

ZAŁOŻENIA I ELEMENTY KOMPONENTU III

Poza konkursem na projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach Komponentów I i II projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaplanował także realizację kursów kwalifikacyjnych, jak również szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w małopolskich domach pomocy społecznej. W ramach tego komponentu przewidziano także doposażenie w niezbędny sprzęt pielęgniarski odpowiednich stanowisk pracy w tych jednostkach.

W ramach Komponentu III planowana jest organizacja:

1) Kursów kwalifikacyjnych z zakresu:

  • Pielęgniarstwa rodzinnego
  • Pielęgniarstwa psychiatrycznego
  • Pielęgniarstwa zachowawczego
  • Pielęgniarstwa opieki długoterminowej

 

2) Szkoleń specjalizacyjnych z zakresu:

  • Pielęgniarstwa rodzinnego
  • Pielęgniarstwa psychiatrycznego
  • Pielęgniarstwa zachowawczego
  • Pielęgniarstwa opieki długoterminowej
  • Pielęgniarstwa geriatrycznego
  • Pielęgniarstwa pediatrycznego

 

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI NA SZKOLENIA I KURSY PIELĘGNIARSKIE

Uczestnikiem szkoleń może być każda pielęgniarka/pielęgniarz pracująca w domu pomocy społecznej prowadzonym przez instytucje publiczne lub non-profit na terenie województwa małopolskiego, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie w zawodzie pielęgniarki, która musi uzupełnić swoje kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontraktowania usług pielęgniarskich. Wsparcie to dotyczy tylko tych pielęgniarek/pielęgniarzy, dla których niezbędne jest uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki.

W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc oferowanych w ramach danej usługi szkoleniowej, przewiduje się zastosowanie następujących kryteriów selekcji:
- Poziom wykształcenia – preferowane będą pielęgniarki / pielęgniarze, którzy posiadają średnie wykształcenie w zawodzie pielęgniarki, a więc niższe kwalifikacje zawodowe niż pielęgniarki/pielęgniarze z wykształceniem wyższym (10 punktów).
- Miejsce zamieszkania na terenach wiejskich, miejsko – wiejskich i miast do 25 tys. mieszkańców – preferencja dla pielęgniarek / pielęgniarzy zamieszkujących poza terenem największych miast Małopolski, w których dostęp do oferty edukacyjnej jest relatywnie wyższy aniżeli na peryferyjnych obszarach województwa (5 punktów).

W sytuacji równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Nie przewiduje się żadnych ograniczeń co do liczby uczestników reprezentujących daną instytucję.

Najnowsze wydarzenia

zespol

Superwizja dla pracowników DPS – wyniki 2 etapu naboru

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach 2 etapu naboru do udziału w superwizji dla pracowników domów pomocy społecznej... Continue reading zobacz więcej

nabór

SUPERWIZJA DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłasza NABÓR ZGŁOSZEŃ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ do udziału... zobacz więcej

nabór

Superwizja dla pracowników DPS – wyniki 1 etapu naboru

Instytucja Realizująca projekt „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” informuje, że w ramach naboru Domów Pomocy Społecznej, w których realizowane są lub były projekty inwestycyjno-szkoleniowe w ramach projektu „Pomocna dłoń pod... zobacz więcej

Wszystkie aktualności