WYNIKI NABORU NA KURSY I SZKOLENIA
A A A

UWAGA!

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W KURSIE KWALIFIKACYJNYM W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO – EDYCJA 2014

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez organizatora kształcenia 35 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej organizator kształcenia w dniu 2 grudnia br. przeprowadził postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W wyniku tego postępowania 35 osób zostało zakwalifikowanych do udziału w kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Lista osób zakwalifikowanych znajduje się tutaj.

Informujemy, że zajęcia w ramach tego kursu rozpoczną się już w najbliższy piątek tj. 5 grudnia br. o godz. 10.30 w Krakowie przy ul. Św.Filipa 6 w budynku Towarzystwa Kolejowego (mapa).

Pierwsza sesja zajęć teoretycznych odbędzie się w dniach 5-7 grudnia br.:

5 grudnia w godz. 10.30-18.00,

6 grudnia w godz. 8.00-17.15,

7 grudnia w godz. 8.45-16.30.

 

UWAGA!

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W KURSIE KWALIFIKACYJNYM W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ZACHOWAWCZEGO – EDYCJA 2014

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej organizator kształcenia w dniu 25 lutego br. przeprowadził postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

W wyniku tego postępowania 22 osoby zostały zakwalifikowane do udziału w kursie kwalifikacyjnym   w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego realizowanym w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”. Lista osób zakwalifikowanych znajduje się tutaj.

Informujemy, że zajęcia w ramach tego kursu rozpoczną się już w najbliższy piątek tj. 28 lutego br. o godz. 12.00 w Krakowie ul.Św.Filipa 6, w budynku Towarzystwa Kolejowego (mapa).

Szczegółowy harmonogram zajęć teoretycznych w ramach tego kursu znajduje się tutaj.

 

UWAGA!

7 maja 2013 r Instytucja Realizująca zatwierdziła zaktualizowane listy osób wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”.

Zaktualizowane listy dla poszczególnych form edukacyjnych przedstawiają się na dzień 7 maja br. następująco:
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej – 32 osoby (lista osób)
- kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 59 osób (lista osób)
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego – 27 osób (lista osób)
- szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – 17 osób (lista osób)

Uwaga – zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja o dopuszczeniu do kursu kwalifikacyjnego/szkolenia specjalizacyjnego zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Listy osób zakwalifikowanych na dany kurs kwalifikacyjny/szkolenie specjalizacyjne przez komisję kwalifikacyjną zostaną opublikowane na początku następnego tygodnia (13-15 maja br). Osoby, które jeszcze chciałyby zgłosić się do udziału w w.w. formach kształcenia proszone są o jak najszybsze przesłanie zgłoszeń i kontakt telefoniczny z p. Natalią Pięta: 12/639 17 01.

———————-

UWAGA!

SZKOLENIA I KURSY DLA PIELĘGNIAREK – PIERWSZE ZAJĘCIA

Pierwsze zajęcia w ramach kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (grupa 1) odbędą się w weekend 18-19 maja br. w godzinach 8.00-18.00 w salach przy restauracji „Avangarda”, przy ul. Zyblikiewicza 1 (mapa).

Pierwsze zajęcia w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego oraz szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego odbędą się w piątek 24 maja br. w godzinach 8.00-18.00 w salach przy restauracji „Avangarda”, przy ul. Zyblikiewicza 1 (mapa).

Instytucja Realizująca dysponuje jeszcze niewielką liczbą wolnych miejsc na ww. szkolenia i kursy  – osoby zainteresowane spełniające wymogi formalne mogą nadal złożyć dokumenty zgłoszeniowe.

———————–

UWAGA!

Instytucja Realizująca dysponuje wolnymi miejscami na ww. szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne – osoby zainteresowane spełniające wymogi formalne mogą nadal złożyć dokumenty zgłoszeniowe. Rozpoczęcie kursów i szkoleń planowane jest na drugą połowę kwietnia 2013 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” pod numerami: 12/ 639 14 79, 12/639 17 01, 728 431 380 oraz na adres e-mail: npieta@rops.krakow.pl.

———————–

Rekrutacja do udziału w kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach specjalizacyjnych realizowanych w ramach Komponentu III projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” została przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie nr K-021-81/12 z dnia 19.11.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rekrutacji uczestników na szkolenia specjalizacyjne oraz kursy kwalifikacyjne w ramach Komponentu III Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy i ogłoszenia naboru kandydatów do udziału w szkoleniach specjalizacyjnych oraz kursach kwalifikacyjnych w ramach Komponentu III projektu ,,Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W dniach od 22 listopada do 12 grudnia 2012 r. Instytucja Realizująca tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przeprowadziła rekrutację na:
1) kursy kwalifikacyjne z dziedziny:

 • pielęgniarstwa rodzinnego,
 • pielęgniarstwa psychiatrycznego,
 • pielęgniarstwa zachowawczego,
 • pielęgniarstwa opieki długoterminowej,

2) szkolenia specjalizacyjne z zakresu:

 • pielęgniarstwa rodzinnego,
 • pielęgniarstwa psychiatrycznego,
 • pielęgniarstwa zachowawczego,
 • pielęgniarstwa opieki długoterminowej,
 • pielęgniarstwa geriatrycznego,
 • pielęgniarstwa pediatrycznego.

 

Do 19 lutego 2013 r. wpłynęło 172 zgłoszenia, w tym 18 zgłoszeń po terminie naboru. Zgłoszenia zostały zarejestrowane zgodnie z par. 6 ust. 4 Regulaminu.

Zgodnie par. 6 ust.6 pracownicy Instytucji Realizującej przeprowadzili ocenę zgłoszeń. Wynik oceny formalnej: 158 zgłoszeń uzyskało pozytywną ocenę formalną (z których 6 osób złożyło rezygnację z udziału w kursie lub szkoleniu), 14 zgłoszeń nie spełniło wymogów formalnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29.10.2003.r w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych – spośród form podnoszenia kwalifikacji proponowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” dla położnych, które złożyły zgłoszenia, dostępne mogło być tylko pielęgniarstwo rodzinne, o czym zostały one poinformowane mailowo lub telefonicznie w przypadku złożenia zgłoszenia na inny rodzaj kształcenia.

Zgłoszenia, które przeszły pozytywnie ocenę formalną zgodnie z par. 6 ust. 7 Regulaminu rekrutacji zostały wpisane na listę rankingową, natomiast zgłoszenia złożone po terminie zgodnie z par. 6 ust. 4 Regulaminu rekrutacji zostały wpisane zostały na listę rezerwową.

Na wniosek Instytucji Realizującej o zgodę na zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych, Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na następującą liczbę miejsc na kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne:

 • kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – 70 miejsc (2 grupy),
 • kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej – 35 miejsc,
 • szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – 25 miejsc,
 • szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – 30 miejsc.

Instytucja Realizująca zgodnie z par. 6 ust. 8 Regulaminu rekrutacji dokonała wstępnej kwalifikacji na następujące szkolenia specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne:

Zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej ostateczna decyzja o dopuszczeniu do kursu kwalifikacyjnego/szkolenia specjalizacyjnego zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z warunkami i trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Nie dokonano kwalifikacji wstępnej na kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa rodzinnego oraz na szkolenia specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej i pielęgniarstwa geriatrycznego ze względu na liczbę zgłoszeń uniemożliwiającą uruchomienie samodzielnych grup szkoleniowych w ramach projektu (zgodnie z par. 4 ust.3 Regulaminu). Na pozostałe formy kształcenia planowane w Komponencie III nie wpłynęły żadne zgłoszenia lub wpłynęły zgłoszenia nieważne tj. na kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa zachowawczego oraz na szkolenia specjalizacyjne z pielęgniarstwa rodzinnego i pediatrycznego.

Na dzień 19.02.2013 r. wstępnie zakwalifikowano do udziału w projekcie 144 osoby:
- kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – 62 osoby,
- kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej – 32 osoby,
- szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – 21 osób,
- szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – 29 osób.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń i kursów:

 • szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego – kwiecień 2013 r.,
 • szkolenie specjalizacyjne z dziedziny pielęgniarstwa zachowawczego – kwiecień 2013 r.,
 • kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa opieki długoterminowej – kwiecień 2013 r.,
 • kurs kwalifikacyjny z dziedziny pielęgniarstwa psychiatrycznego: grupa 1 – kwiecień 2013 r., grupa 2 – wrzesień/październik 2013 r.

Uwaga: w przypadku zwolnienia się miejsc w grupie 1 zostaną do niej przesunięte osoby z grupy 2.